0,00 din  ( 0 )

Korpa

Vaša korpa je prazna

Ubacite u korpu proizvode na sledeći način:
1. Pronađite proizvod koji želite koristeći pretragu ili listanjem kategorija proizvoda
2. Kada nađete proizvod koji vas zanima, kliknite na dugme "Dodaj u korpu"

Lista želja         

Prijavljivanje

Molimo unesite vaš E-mail i Lozinku.

Zaboravljena lozinka...

PRIJAVLJENI STE KAO

Ime i prezime:

Email adresa:

Kontakt telefon:

Aktivni korisnik od: 01.01.1970.

REVIZIJA I USLUGE UVERAVANJA

2.200,00 Din.

   0 Komentar/a Napiši komentar

INTEGRISANI PRISTUP!

Izgrađujući se na snazi prethodnih izdanja, novo izdanje Revizija i usluge uveravanja: Integrisani pristup, oslanja se na savremene principe i praksu. Bavi se pitanjama efikasne eksterne revizije i uslugama uveravanja. Usko se fokusira na oblast savremene teorije revizije primenjene u praksi. U fokusu obuhvata uravnotežene aspekte: statutarne - finansijske eksterne revizije na osnovu Međunarodnih standarda revizije (eng. ISA, IFAC, New York, USA); kao i moderne i efikasne interne revizije oslonjene na Međunarodne standarde interne revizije (eng. SIA, IIA, USA). Uključena je revizija javnih rashoda (Međunarodni standardi-INTOSAI), revizija usaglašenosti, menadžment revizija, ekološka revizija, revizija vrednosti uloženog novca i pravna revizija. Ovo je jedinstven univerzitetski udžbenik koji obuhvata snažnu unificirajuću teoretsku perspektivu revizije i usluga uveravanja sa identičnim pristupom praksi revizije u institucionalnom okruženju zemalja u tranziciji.

Ključne karakteristike

• Obuhvatno pokriće teorije i prakse moderne revizije;
• Snažan unificirajući teorijski pristup;
• Obuhvatno pokriće značajnih Međunarodnih standarda eksterne revizije (eng. ISA, IFAC, USA, 2014) i Međunardnih standarda interne revizije (eng. Institute of Internal Audito-rs, Bloomington, Florida, USA, 2014);
• Praktični radni papiri povezuju praksu moderne i efikasne revizije i usluge uveravanja;
• Pojmovni rečnik računovodstvenih termina englesko-srpski (eng. IFAC, New York, 2014) proširen drugim savremenim izvorima (eng. IASC, ACCA, EU).

Novo u ovom izdanju

• Glave su osavremenjene i revidirane, odslikavajući nove razvoje u ovim oblastima, nudeći nove naglaske revizije i usluga uveravanja u globalizovanom okruženju pristupanja Srbije grupaciji EU i Svetskoj trgovinskoj organizaciji (eng. WTO);
• Potpuno nove glave o radnim papirima, standardima interne revizije, finansijskim i pravnim izveštajima sa dužnom pažnjom, organizaciji "bezpapirne" revizorske firme;
• Značajno su revidirane i proširene glave sa novim fokusom;
• Sadržaj knjige je bitno izmenjen i restruktuiran sa ciljem da pruži savremeni tretman revizije koji odgovara potrebama moderne prakse.

Podrazumeva se osnovno poznavanje disciplina računovods-tva, finansija, kvantitativnih metoda u biznisu, informacionih tehnologija i menadžmenta. Ova knjiga je podesna za jednosemestralne uvodne kurseve u oblasti revizije i kontrolinga, interne revizije, IT revizije, revizije javnih rashoda, bankarstva i finansija na završnim godinama studija iz oblasti ekonomije i menadžmenta.


Kratak sadržaj

Detaljni sadržaj
Predgovor
O autoru

Deo I Revizorska profesija
1. Pregled revizije
2. Izveštavanje u reviziji
3. Koncept nastavka poslovanja
4. Međunarodni standardi revizije
5. Profesionalna odgovornost
6. Regulatorno okruženje revizije

Deo II Proces revizije
7. Ciljevi revizije
8. Planiranje revizije
9. Materijalnost i rizik
10. Sistem interne kontrole
11. Interna revizija u firmi
12. Revizija sistema elektronske obrade podataka

Deo III Primena procesa revizije u praksi
13. Studije internih kontrola klijenata i procena kontrolnog rizika
14. Planiranje revizije u atestiranju interne kontrole
15. Dokumentovanje razumevanja internog kontrolnog sistema u reviziji
16. Revizorsko testiranje internog kontrolnog sistema
17. Pronalaženje slabosti u internoj kontroli
18. Uzorci u reviziji

Deo IV Kompletiranje revizije
19. Radni papiri
20. Kompletiranje testova u reviziji
21. Formiranje mišljenja u reviziji

Deo V Druga uveravanja i usluge neuveravanja
22. Organizacija i kontrola revizije
23. Upravljanje informacijama u revizorskoj firmi
24. Ostala angažovanja, usluge i izveštaji u reviziji
25. Ekološka revizija

Pojmovni rečnik termina iz revizije englesko‐srpski
Predmetni indeks


BRANKO Ž. LJUTIĆ, Redovni profesor finansija i bankarstva- Univerzitet Privredna akademija, Novi Sad. Predmeti: Računovodstvo, Upravljačko računovodstvo, Revizija i kontrola, Upravljanje finansijskim rizicima. Diplomirani ekonomista (smer: finansijsko-računo- vodstveni), magistar ekonomskih nauka (monetarna ekonomija i bankarstvo), doktor nauka (agrarne finansije i bankarstvo), ovlašćeni revizor (SRRS i Ministarstvo finansija Srbije) i procenitelj-revizor. Prethodno direktor i partner u reviziji međunarodne revizorske i konsalting kuće International Consulting Center Accountancy & Tax–ICCAT, Beograd. Gostujući redovni profesor agrarnih finansija i agrobiznis menadžmenta, Univerzitet u Mizuriju, Kolumbija SAD. Bio je član ispitne komisije za ovlašćene brokere, Savezna komisija za hartije od vrednosti i finansijsko tržište SR Jugoslavije. Formirao i bio član ispitne komisije za ovlašćene revizore, Savezno ministarstvo finansija, SR Jugoslavije. Bio član ispitne komisije za sticanja profesionalnih zvanja u računovodstvu, Jugoslovensko udruženje računovođa. Završio poslediplomsku školu za Agrarno bankarstvo, kredit i finansije za Istočno Evropljane, Državni univerzitet Ajove, Ejms, Ajova, SAD. Ekspert OECD-a za agrarne finansije i bankarstvo. Ekspert Svetske banke za agroindustrijske projekte. Autor većeg broja knjiga, naučnih i stručnih radova iz monetarne ekonomije, bankarstva, računovodstva, menadžerskih finansija i revizije. Član ili je bio član redakcija naučnih časopisa: Pravo i privreda, Novac i razvoj, Bilans i poslovne finansije, Novac celog sveta, Ekonomska politika, Ekonomist, Poslovna politika, Ekonomika poljoprivrede. Ekonomski komentator: RTS TV I i II pro-gram, Radio Beograd I i II program, Radio 202, Nezavisne novine, dnevni list Danas. Ekonomski je komentator BBC-a i Reuters-a. Bio je ekonomski komentator dnevnog lista Danas i poslovnog magazina Ekonomist, Beograd. Bio je Predsednik naučno-profesionalne organizacije Asocijacija za finansijski menadžment. Potpredsednik nacionalne Asocijacije revizora-AR i Instituta revizora-IR. Član odbora za razvoj računovodstvene i revizorske profesije, Savez računovođa i revizora Srbije kao i Predsednik je nacionalne "Asocijacije internih revizora".

NAPIŠI KOMENTAR
Ocena:     
1