Uslovi korišćenja

 

Primena Uslova prodaje
Korišćenjem usluga iLearn.rs Web Shop-a, prihvatate sledeće Uslove prodaje. Ako niste saglasni sa Uslovima, nemojte koristiti  usluge ovog Web Shop-a niti putem njega naručivati proizvode.

Kupac je fizičko ili pravno lice koje naručuje i plaća proizvod posredstvom iLearn.rs Web Shop-a.

Da bi porudžbina bila ispravna, osoba koja je popunjava mora biti starija od 18 godina.

Ako su u podacima o kupcu upisani podaci o pravnom licu, tada se kupcem smatra pravno lice, a fizičko lice čiji su podaci uneti uz pravno lice smatra se ovlašćenim licem kupca.

Primalac je lice kome se proizvod isporučuje, a različit je od lica kupca.

Prihvatanjem Uslova prodaje kupac izjavljuje da su svi podaci koje je dao o sebi istiniti i potpuni, da je poslovno sposoban, da ne postoje nikakve prepreke naručivanju i kupovine proizvoda putem iLearn.rs Web Shop-a.

Porudžbina i kupovina
Biranjem bilo kog proizvoda sa iLearn.rs Web Shop-a otvara se stranica, koji sadrži informacije o  proizvodu – naziv, kratak opis, cenu.

Biranjem pojedinog proizvoda on se uvrštava u meni „Korpa“. Pristupom meniju „Korpa“ dobijate uvid u odabrane proizvode, njihovu količinu i cenu. Proizvod uvršten u  „Korpu“  kupuje se klikom na taster „Poruči“.

Biranjem polja „Poruči“ pristupate obrascu porudžbine u koji ste dužni da upišete lične podatke. Ako se lični podaci kupca razlikuju od ličnih podatka primaoca, dužni ste tačno da naznačite i podatke primaoca. Kupac snosi rizik za tačnost i istinitost dostavljenih podataka.

Cena poštarine nije uključena u cenu proizvoda, već se ona dodaje kao posebna stavka tokom narudžbine. Besplatna dostava važi samo za iznose narudžbine veće od 9.000,00 RSD i odnosi se na područje Republike Srbije.

Proizvodi se poručuju popunjavanjem elektronskog formulara. Kupac može naručiti i kupiti proizvod kao neregistrovani korisnik.

Sva plaćanja će biti izvršena u dinarima. Plaćanje naručenih proizvoda moguće je obaviti na sledeće načine:
• nalogom za uplatu,
• pouzećem .

Porudžbina se smatra primljenom u slučaju plaćanja nalogom za uplatu u trenutku kada iLearn.rs Web Shop elektronskim putem primi porudžbinu.

Kupac će o prijemu porudžbine dobiti posebno obaveštenje elektronskom poštom na naznačenu e-adresu.

Ako je proizvod naručen, a kao način plaćanja odabrano plaćanje nalogom za uplatu iLearn.rs Web Shop se obavezuje da rezerviše proizvod u magacinu u trajanju od tri radna dana.

Ugovor se smatra sklopljenim:
• u slučaju plaćanja pouzećem prijemom porudžbine i njenom potvrdom,
• u slučaju plaćanja nalogom za uplatu u trenutku kada iLearn.rs Web Shop primi potvrdu da je iznos porudžbine uplaćen;

Isporuka
Naručene proizvode iLearn.rs Web Shop isporučuje u najkraćem mogućem roku. Proizvodi se mogu naručiti za dostavu isključivo na području Republike Srbije.

Cena poštarine nije uključena u cenu proizvoda, osim ako nije drugačije naznačeno (za iznose preko 9.000,00 RSD) i automatski se računa i dodaje kao posebna stavka u tokom narudžbine. 

Dostava na području Republike Srbije obavlja se putem kurirskih službi.

Dostava se obavlja prema uslovima korišćenja kurirske službe i smatra se izvršenom u trenutku predaje proizvoda kurirskoj službi.

Kada iLearn.rs Web Shop putem kurirske službe isporuči proizvod primaocu, odnosno kupcu, primalac, odnosno kupac dužan je da preuzme proizvod potpisom na dostavnici, čime potvrđuje da je proizvod uredno isporučen.

Ako se proizvod koji je upućen primaocu, odnosno kupcu vrati iLearn.rs Web Shop-u jer kurirska služba nije uspela da izvrše dostavu, kupac će o tome biti obavešten e-poštom i biće mu ponuđena mogućnost da mu se naručeni proizvod na ponovljeni zahtev e-poštom ponovo dostavi na adresu primaoca, odnosno kupca.

Nedostaci na proizvodu
iLearn.rs Web Shop ne odgovara kupcu za manja oštećenja na proizvodu koja su nastala kao posledica dostave robe, ako oštećenja ne utiču na osnovna svojstva i upotrebljivost proizvoda.

iLearn.rs Web Shop će u najkraćem roku zameniti sve tehnički neispravne proizvode.

iLearn.rs Web Shop ne odgovara kupcu ako tehničke mogućnosti opreme kupca ili primaoca nisu dovoljne za ispravno korišćenje proizvoda.

Raskid ugovora
Kupac ima pravo da raskine ugovor u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

Ako je dostava izvršena pre prijema obaveštenja o raskidu ugovora, kupac može raskinuti ugovor uz plaćanje usluge pakovanja i dostave u ugovorenom iznosu od  1.000 dinara sa uključenim PDV-om. Cena poštarine nije uključena u cenu proizvoda, osim ako nije drugačije naznačen.

Završne odredbe
iLearn.rs Web Shop ima pravo da jednostrano promeni navedene Uslove prodaje bez prethodne najave. Prihvatanjem prethodno naznačenih Uslova prodaje kupac pristaje na njegove odredbe i prihvata da one čine sastavni deo ugovora.

NAČINI PLAĆANJA
U iLearn.rs Web Shop možete plaćati na tri načina:
• nalogom za uplatu,
• pouzećem.

Plaćanje nalogom za uplatu
Nakon što odaberete ovaj način plaćanja, dobićete e-mail sa predračunom. U predračunu se nalaze svi podaci koji su Vam potrebni za uplatu.

Koristeći e-banking svoje banke, navedeni iznos uplatite na račun.

Ako ne koristite e-banking, navedeni iznos uplatite na bilo kom mestu gde i inače plaćate svoje račune: u pošti ili banci.

Proizvodi su rezervisani tri radna dana po izdavanju predračuna. Molimo Vas da svoju uplatu izvršite u tom roku.

Naručene proizvode šaljemo Vam tek po primljenoj uplati.

Plaćanje pouzećem
Proizvode naručene pouzećem šaljemo Vam odmah, a naplatu će izvršiti dostavljač prilikom uručenja pošiljke.

NAČINI ISPORUKE
Naše pošiljke šaljemo kurirskom poštom. Brzina isporuke zavisi od toga da li imamo proizvod u magacinu ili treba da ga nabavimo od dobavljača. Nakon slanja, kurirska služba dostavlja pošiljku u najkraćem roku. Uobičajeno vreme dostave je 24 časa. Isporuka se vrši radnim danom od 8,00 do 16,00 sati. Za isporuku je moguće odrediti drugu adresu od one na kojoj stanujete, npr. adresu radnog mesta. Po dobijanju obaveštenja o isporuci kurirsku službu možete pozvati na broj koji će biti naveden u obaveštenju, pa se možete dogovoriti o mestu i vremenu isporuke koji Vam odgovaraju.

Za sve porudžbine knjiga čija je vrednost manja od 9.000,00 RSD, naplaćujemo cenu brze dostave za teritoriju Republike Srbije u zavisnosti od težine pošiljke.

Besplatna isporuka
Za sve porudžbine knjiga u vrednosti većoj od 9.000,00 RSD pošiljku na teritoriji Republike Srbije dostavljamo besplatno.

IZJAVA O PRIVATNOSTI
U ime iLearn.rs Web Shop obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalititne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni iLearn.rs Web Shop odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.