0,00 din  ( 0 )

Korpa

Vaša korpa je prazna

Ubacite u korpu proizvode na sledeći način:
1. Pronađite proizvod koji želite koristeći pretragu ili listanjem kategorija proizvoda
2. Kada nađete proizvod koji vas zanima, kliknite na dugme "Dodaj u korpu"

Lista želja         

Prijavljivanje

Molimo unesite vaš E-mail i Lozinku.

Zaboravljena lozinka...

PRIJAVLJENI STE KAO

Ime i prezime:

Email adresa:

Kontakt telefon:

Aktivni korisnik od: 01.01.1970.

UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO

2.200,00 Din.

   0 Komentar/a Napiši komentar

INFORMACIJE ZA DONOŠENJE POSLOVNIH ODLUKA I SPROVOĐENJE STRATEGIJE!

Maksimizujte svoje resurse
Autoritativni vodič koji se bazira na Globalnim principima upravljačkog računovodstva. Inkorporirani su je teorija, standardi i praksa Međunarodnog instituta ovlašćenih upravljačkih računovođa (engl. CIMA), Međunarodne federacije računovođa (engl. IFAC) i Američkog instituta ovlašćenih računovođa (engl. AICPA) iz 2014. Praksa savremenog upravljačkog računovodstva nije unificirana u pogledu izveštavanja ali se kreće ka tom svetlom i visoko postavljenom cilju. Moderno upravljačko računovodstvo kreira standarde koji su vodiči uspešne prakse. Cilj je unapređenja procesa na osnovu kojih finansijski menadžeri procenjuju i poboljšavaju kvalitet prakse upravljačkog računovodstva i procese u organizacijama - firmama. Uloga upravljačkih računovođa je ključna za dugoročnu održivost biznis organizacija. Upravljačko računovodstvo se usmerava na unapređenje poslovnih performansi biznisa.

Ciljevi upravljačkog računovodstva:
• Obezbeđivanje fokusa ove funkcije u budućnosti i sposobnosti da se povežu različite poslovne funkcije, što se uočava kao značajan nedostatak u korporativnoj praksi u svetu;
• Direktno povezivanje ciljeva, prakse i procesa u okviru funkcije upravljačkog računovodstva;
• Pregled osnovnih vrednosti i kvaliteta najbolje prakse upravljačkog računovodstva u svetu;
• Kreiranje zajedničkog okvira i pomoći upravljačkim računovođama u korporativnoj praksi da na uspešan način povezuju različite izvore informacija u formi visoko korisnih izveštaja i analiza;
• Baziranje na principima profesionalizma, relevantnosti, inovativnosti, dužne pažnje i profesionalne etike struke upravljačkog računovodstva;
• Da komunicira i utiče na finansijske menadžere i donosioce odluka kroz komunikacioni uvid koji odgovara namenjenim korisnicima informacija, na jednostavan i transparentan način;
• Priprema relevantnih informacija kroz identifikovanje, prikupljanje, vrednovanje, pripremu i skladištenje relevantnih finansijskih i nefinansijskih informacija, unutrašnjih i spoljnih, kroz različite vremenske periode;
• Modeliranje vrednosti kroz kreiranje modela, njihovo vrednovanje i ukazivanje na mogućnosti prioriteta na osnovu obuhvatnog razumevanja ciljeva organizacije i njenog lanca kreiranja vrednosti;
• Integrisanje principa, prakse analitičkih alata i tehnika.


Kratak sadržaj

Detaljni sadržaj
Predgovor
O autoru

Deo I Uvod u upravljačko računovodstvo
1. Prava i odgovornosti u upravljačkom računovodstvu
2. Ciljevi upravljačkog računovodstva

Deo II Ponašanje troškova
3. Proces menadžmenta – okvir upravljačkog računovodstva
4. Kako upravljačko računovodstvo dodaje vrednost organizaciji
5. Korišćenje direktnih – graničnih troškova u donošenju kratkoročnih odluka
6. Alokacija opštih troškova
7. Uloga upravljačkog računovođe u biznis planiranju

Deo III Opšti troškovi – alokacija, raspodela, apsorpcija
8. Upravljačko računovodstvo zaliha
9. Ukupni troškovi vlasništva
10. Kontrola relevantnih troškova i utvrđivanje cena

Deo IV Analiza: Trošak – obim – profit
11. Prelomna tačka u upravljačkom računovodstvu
12. Konkurentni uticaj operativne poluge
13. Optimalno korišćenje finansijske poluge u kapitalu firme
14. Uticaj finansijske poluge na profitabilnost
15. Standardni troškovi u upravljačkom računovodstvu
16. Prinos na investicije – vrednovanje performansi
17. Upravljačko računovodstvo i koncepti troškova
18. Troškovi rada

Deo V Finansijsko predviđanje i planiranje
19. Indikatori performansi upravljačkog računovodstva
20. Finansijsko predviđanje i planiranje
21. Tehnike budžetiranja
22. Budžetiranje kapitala – upravljačko računovodstvo i kontrola

Deo VI Budžeti gotovine
23. Planiranje finansijskih tokova: Integrisanje informacija finansijskog, upravljačkog i računovodstva novčanih tokova
24. Novčani tok: realni test budućnosti firme
25. Kreiranje operativnog budžeta
26. Kompilacija finansijskih informacija za budžete i projektovanje
27. Sezonske varijacije poslovnih operacija

Predmetni indeks


BRANKO Ž. LJUTIĆ, Redovni profesor finansija i bankarstva- Univerzitet Privredna akademija, Novi Sad. Predmeti: Računovodstvo, Upravljačko računovodstvo, Revizija i kontrola, Upravljanje finansijskim rizicima. Diplomirani ekonomista (smer: finansijsko-računo- vodstveni), magistar ekonomskih nauka (monetarna ekonomija i bankarstvo), doktor nauka (agrarne finansije i bankarstvo), ovlašćeni revizor (SRRS i Ministarstvo finansija Srbije) i procenitelj-revizor. Prethodno direktor i partner u reviziji međunarodne revizorske i konsalting kuće International Consulting Center Accountancy & Tax–ICCAT, Beograd. Gostujući redovni profesor agrarnih finansija i agrobiznis menadžmenta, Univerzitet u Mizuriju, Kolumbija SAD. Bio je član ispitne komisije za ovlašćene brokere, Savezna komisija za hartije od vrednosti i finansijsko tržište SR Jugoslavije. Formirao i bio član ispitne komisije za ovlašćene revizore, Savezno ministarstvo finansija, SR Jugoslavije. Bio član ispitne komisije za sticanja profesionalnih zvanja u računovodstvu, Jugoslovensko udruženje računovođa. Završio poslediplomsku školu za Agrarno bankarstvo, kredit i finansije za Istočno Evropljane, Državni univerzitet Ajove, Ejms, Ajova, SAD. Ekspert OECD-a za agrarne finansije i bankarstvo. Ekspert Svetske banke za agroindustrijske projekte. Autor većeg broja knjiga, naučnih i stručnih radova iz monetarne ekonomije, bankarstva, računovodstva, menadžerskih finansija i revizije. Član ili je bio član redakcija naučnih časopisa: Pravo i privreda, Novac i razvoj, Bilans i poslovne finansije, Novac celog sveta, Ekonomska politika, Ekonomist, Poslovna politika, Ekonomika poljoprivrede. Ekonomski komentator: RTS TV I i II pro-gram, Radio Beograd I i II program, Radio 202, Nezavisne novine, dnevni list Danas. Ekonomski je komentator BBC-a i Reuters-a. Bio je ekonomski komentator dnevnog lista Danas i poslovnog magazina Ekonomist, Beograd. Bio je Predsednik naučno-profesionalne organizacije Asocijacija za finansijski menadžment. Potpredsednik nacionalne Asocijacije revizora-AR i Instituta revizora-IR. Član odbora za razvoj računovodstvene i revizorske profesije, Savez računovođa i revizora Srbije kao i Predsednik je nacionalne "Asocijacije internih revizora".

NAPIŠI KOMENTAR
Ocena:     
1