5 navika iz kancelarije koje polako umiru

Kvalitetne životne navike teško umiru. Isto bi trebalo da važi i na radnom mestu, ali ponekad je potrebno malo više da ljudi shvate da su trendovi i prakse stigli do svog kraja. Budući da se okrećemo ka budućnosti poslovanja i radnog odnosa, potrebno je sprovesti neke od sledećih promena uklanjanjem zastarelih radnih praksi:

1. Hijerarhija

Prema starom načinu razmišljanja, organizacije su bile organizovane piramidalnim oblikom, usmerivši na taj način komunikaciju i snagu od vrha prema dnu. To je značilo da direktori kontrolišu sve u firmi, a manji radnici na dnu bili su jednostavno nemoćni točkovi u mašini. To je danas zastarelo, ali mnogima je to problem da prihvate. Novijim načinom organizacije se želi više ”nivelisati” i dati snagu i zaposlenima koji su u direktnom dodiru s klijentima jer isti poprimaju potpunu poslovnu podršku time što su na ”prvoj liniji fronta” i svesni su šta i kako da odrade dok pojedincima iznad nedostaje taj uvid.

2. Fiksno radno vreme

Zaboravite na putovanja na posao i boravak za radnim stolom od 9 do 17h svaki radni dan. Tehnologija je omogućila zaposlenima da rade od kuda god i kada god žele, a mudri poslodavci time znaju da izvuku ono najbolje od svojih zaposlenih. Sami zaposleni su mnogo produktivniji kada rade u radno vreme kada se osećaju najbolje, tada pružaju najbolje rezultate. Neki jednostavno nisu jutarnji tip osobe i lakše im pada da odrade kasnije pa su samim tim i korisniji i produktivniji poslodavcu. Sve više firmi i poslodavaca prihvata fleksibilno radno vreme kao i rad od kuće, shvativši da time ustvari dobijaju bolji radni efekat svojih zaposlenih koristeći njihov pun potencijal.

3. Kancelarija je više od radnog mesta

Pre tehnoloških inovacija, kancelarije su imali jednu osnovnu svrhu - mesto gde se zaposleni moraju pojaviti kako bi mogli da odrade posao. Moglo se jednostavno kreirati unutar 4 zida i sa radnim stolom, ali zaposleni su morali da se svaki dan pojave na tom radnom mestu. Sada zaposleni imaju više opcija od samog rada u kancelariji, tako da one sada imaju više svrha. Mnoge organizacije razmišljaju kako bi redizajnirali kancelarije i time podstakle bolje iskustvo koje zaposleni imaju prilikom dolaska u njih.

4. Kreiranje razvojnih strategija u koordinaciji sa zaposlenima.

Menadžeri kreiraju strategije za razvoj firme i zatim ih šalju svojim zaposlenim kako bi se ista sprovodila bez toga da su čuli povratnu informaciju od zaposlenih. To više ne prolazi ako želite da imate uspešno poslovanje. Današnje organizacije se više bave prikupljanjem informacija od strane zaposlenih kako bi mogle da kreiraju efikasnije razvojne strategije i planove. To daje zaposlenima više snage i pomaže im da se sami više angažuju u radu. Veći radni angažman dovodi do većeg radnog uspeha.

5. Godišnja analiza rada zaposlenih

Niko zapravo ne voli godišnje analize zaposlenih, pa je vreme da se polako i izbace. Radnici u ljudskim resursima ne smatraju analize efikasnim, već smatraju da one stvaraju negativni stres zaposlenima. Uostalom, može li jedan godišnji sastanak stvarno odrediti vaš uspeh na radnom mestu? Umesto toga, firme koje razmišljaju unapred češće sprovode razgovore sa zaposlenima kako bi imali frekventniju komunikaciju i mogućnost korekcije eventualnih grešaka u radu što je pre moguće.

Ovo su neke od novih praksi koje se usvajaju širom sveta, u najboljim svetskim kompanijama. Pitamo se zašto kaskamo za uspešnim korporacijama? Ovo su samo neke od sitnica, ali menadžerima na ovim prostorima i to deluje zahtevno za uvođenje, tako da ne treba očekivati da su i veće promene lakše za prihvatanje, iako donose boljitak za sve!