10 saveta za digitalnu strategiju

Malo je onih preduzeća, ako ih uopšte i ima, koja mogu da posluju bez digitalne tehnologije, međutim, upotreba digitalnih alata za ostvarivanje poslovnog razvoja nije nimalo jednostavna. Stručnjaci su uočili nekoliko najboljih načina pomoću kojih možete da iskoristite prednosti digitalne ekonomije

1. Sagledajte prave razloge digitalizacije

Ponekad je potreba za digitalnom strategijom jasna. Ali čak i kada se čini da je očigledna, vredi potrošiti vreme na sagledavanje pokretača za svaki digitalni projekat.

2. Stavite kupce na prvo mesto

Ovo se takođe može činiti kao očigledno. Ali stručnjaci upozoravaju da se potreba da se kupci stave na prvo mesto često previđa – i da je to upravo glavni razlog zašto neki digitalni projekti ne uspevaju.

3. Budite nemilosrdni u pogledu korisničkog iskustva

Digitalna tehnologija je izuzetno fleksibilna, ali ponekad ta fleksibilnost dovodi do neuspeha pošto se kompanije trude da postignu previše. Najbolje digitalne kompanije smanjuju kompleksnost i ističu jednostavnu efikasnost. To znači da se naglašava funkcionalnost, a ne forma.

4. Dobro iskoristite podatke

Kompanije su kreirale ogromna skladišta podataka o kupcima, dobavljačima i trendovima, ali podaci su korisni samo ako služe za donošenje poslovnih odluka.

5. Potrudite se da vršite merenja

Kao nikada do sad, podaci daju preduzećima uvid u poslovanje. Ali menadžeri ipak moraju da testiraju da li će digitalne inicijative dati učinak kakav se i očekuje. Kakvi god da su vam ciljevi – nalaženje publike, podizanje svesti, klikovi, zainteresovanost ili kupovina – zapitajte se da li znate kako to da izmerite?

6. Pobrinite se da dobijete podršku rukovodstva

Ne prihvataju sve kompanije digitalizaciju. Zagovornici digitalizacije u poslovanju, bez obzira na pozadinu, moraju da ubede skeptično rukovodstvo na investiciju. Možda čak treba da razmotrite angažovanje rukovodioca za elektronsko poslovanje koji će efikasno doprineti liderstvu kompanije.

7. Razmislite o ljudima i kvalifikacijama

Kada je reč o jedinstvenim sredstvima koji omogućuju razvoj preduzeća, nesumnjivo nema ničeg važnijeg od pravog ljudskog kapitala. Ipak, za veliki broj kompanija nalaženje odgovarajućeg kandidata, naročito digitalnog, predstavlja konstantan izazov. Nikakva digitalna tehnologija ne može pomoći kompaniji bez ljudi koji će to pokrenuti.

8. Budite spremni za promenu

Digitalna ekonomija znači da je promena stalno prisutna. Ali nove tehnologije, poput Interneta stvari, dovodiće do još većih promena.

9. Preispitajte svoje osnivačke principe

Prema Marku Raskinu iz kompanije Gartner, najbolja preduzeća su ona koja ostaju verna svojim osnivačkim principima. Kompanija Ford se, na primer, suočava sa svetom električnih vozila i automobila bez vozača, ali glavni direktor Mark Filds se uvek vraća na ideje Henrija Forda koje mu služe kao vodilje. Najčešće je rešenje ostati veran korisničkoj službi kroz kreativnost, inovacije i intelektualno liderstvo, vodeći računa o tome da poslovanje bude u skladu sa zahtevima budućnosti.

10. Kreirajte digitalni standard

Digitalizacija je danas deo svakog preduzeća i angažovanje posebnog digitalnog odeljenja ili čak direktora za digitalizaciju može usporiti razvoj. Ponekad posebno digitalno odeljenje ili možda ogranak mogu biti najbolji način da se posluje, ali planirajte da ih kasnije vratite unutar kompanije. Potrebno je da vaša organizacija bude prožeta digitalizacijom, potrebno je da vaši zaposleni budu digitalno opismenjeni i da to koriste sa entuzijazmom, i potrebno je da svoj entuzijazam i kvalifikacije prenose na druge.