Emotivna inteligencija je bitan sastojak vašeg poslovnog uspeha

Ako žellite uspešnu karijeru neće vam biti dovoljno samo to što ste veoma pametni. Emocionalna inteligencija može biti čak i važnija za vaš posao. Ali kako da prepoznate i reagujete u skladu sa svojim emocijama? Business Insider navodi nekoliko znakova da imate jaku emocionalnu inteligenciju, čak iako vam se ne čini tako:

Govorite “Izvini”

Svi znamo opasnost reči “izvini”, jer posle nekog vremena može izgubiti značenje. Međutim, ako ste osoba koja može iskreno da se izvini kada pogreši, to je siguran znak emocionalne inteligencije.

Preispitujete se

Verovatno vam to što ispitujete sami sebe ne zvuči kao sjajna osobina, ali ta pitanja bi trebalo da podstiču vašu samosvet. A ako ste samosvesni i to je odlika emocionalne inteligencije.

Nikada ne “ublažavate istinu”

Pomislili biste da je emocionalna inteligencija staranje da se drugi osećaju dobro, ali nije, nije u potpunosti. Emocionalna inteligencija podrazumeva prepoznavanje emocija u drugima, ali i svest o tome da se ne mogu uvek koristiti trikovi za ublažavanje nekih stvari već i da se nekada teške poruke moraju čuti.

Išli ste na psihoterapije

Prisustvovanje sesijama sa dobrim terapeutom će vam omogućiti da živite u skladu sa svojim emocijama, ali vas i opremiti da prepoznate emocije kod drugih.

Niste samo srećna osoba

Emocionalna inteligencija nije “samo” optimizam, nije sreća i mir, nije motivacija. To je sposobnost upravljanja svojim i tuđim emocijama.