Dugogodišnji dizajner Applea otkriva kako se Steve Jobs spremao za prezentaciju u 4 koraka

Već 15 godina, Ken Kocienda je glavni softverski inženjer na originalnom iPhone, iPad i prvom Safari web pretraživaču. Radeći rame uz rame sa Steve Jobosom, Kocienda je imao direktan uvid u najkreativniji preduzetnički um našeg vremena.

U svojoj knjizi on navodi nekoliko koraka koji su važni svima koji moraju da održe prezentaciju. Steve Jobs, kao najuspešniji prezenter, mu je bio idealna inspiracija i primer.

1. Preradite svaki slajd, svaku rečenicu i svaki pokret

Jobs je metodički analizirao materijal napisan na slajdu.

„Steve je razmatrao kakvo značenje za njega ima svaka rečenica i šta bi one mogle da znače publici. Radio je na brzini, koristeći svoj glas, telo i pokrete kako bi upotpunio reči.“ navodi Kocienda.

Prezentacije Applea nisu bile ni približno kao prezentacije ostalih kompanija. Minimalno koristeći tekst, sa dosta fotografija i fraza od samo nekoliko reči Jobs je odlično prenosio željenu poruku. Za publiku, minimalizam je i više nego poželjan. Dok je za govornika potrebno nekoliko sati vežbe kako bi znao što će i kako reći.

2. Ponavljajte prezentaciju naglas

Jobs je vežbao kao da se prezentacija odvija u tom trenutku. Menjao bi ton glasa u zavisnosti od toga o čemu priča, koristio je značajne pokrete kao da prezentuje pred hiljadu ljudi i ulagao je dosta energije kako bi najbolje preneo misao na publiku. Vežbanje i izgovaranje naglas, čak i kada nema nikoga oko vas, je vrlo efikasna tehnika za što bolje održavanje prezentacije.

3. Tražite povratnu informaciju prilikom svakog koraka

Steve Jobs je uvek tražio povratnu informaciju svog izvršnog tima kako bi svaki slajd i svaku rečenicu učinio još boljom. Nakon saslušanih komentara, Jobs bi nastavio sa svojom vežbom i ponovo se uživeo u trenutak prezentovanja. On je bio kao glumac na filmskom setu, vežbajući iznova i iznova dok nije uvežbao onako kako je to zamislio.

4. Zadržite pozitivno raspoloženje

Jobs je znao kada je potrebno da napetost za vreme prezentacije razbije malom dozom dobrog humora. Kocienda u svojoj knjizi navodi kako se za Jobsa znalo da može biti i živahan i smešan, uvek je bio direktan i znao je šta želi da kaže.

Steve Jobs je jednostavno znao da proceni važnost javnog govora čineći tako svoje prezentacije više pozorišnim izvođenjima, a poslovne prezentacije jednim od oblika umetnosti.