Najčešće korišćeni digitalni alati

E-mail marketing i društvene mreže su i dalje osnova svake digitalne strategije.

Najinovativnije kompanije su svesne toga. Takođe, Kontakt centri su danas osnova uspešne primene poslovnih strategija: kontakt sa klijentom postaje primarni izvor informacija i sredstvo za njihovo upoznavanje.

Ali koje digitalne alate kompanije smatraju najkorisnijim i najefikasnijim za postizanje poslovnih ciljeva? Koji alati su najvažniji u odnosima sa klijentima?

Menadžeri marketinga i komunikacija i CRM menadžeri koji svakodnevno upravljaju budžetom namenjenim B2B i B2C digitalnim marketinškim aktivnostima u različitim sektorima, od finansijskog, automobilske industrije, modne industrije, maloprodaje do sektora hrane i pića, identifikovali su glavne trendove u digitalnim marketinškim strategijama, analizirajući podatke o uticaju i efektima digitalnih alata i metodama komunikacije sa bazom klijenata kako bi tržištu ponudili podršku u definisanju strategije i optimizaciji ulaganja u digitalne alate.

Stub svake digitalne strategije ostaju email Marketing i društvene mreže kao najčešće korišćena digitalna marketinška sredstva. Upotreba različitih alata je prioritet u izgradnji odnosa sa kupcima tako da sebi postavite dva najvažnija cilja – uspešno komuniciranje sa bazom postojećih klijenata i sticanje novih klijenata.

Kontakt sa kupcem je u centru svih zbivanja u kompaniji

Snažan fokus je na kontaktu sa korisnicima u svim fazama. Počevši od inicijalne faze sticanja kupaca, kompanije mnogo više prate aktivnosti na kompanijskim veb sajtovima, kao i na društvenim mrežama što im olakšava profilisanje korisnika. Iako društvene mreže donose dobre rezultate, njima treba dodati i dobro osmišljen Program lojalnosti ili plan za zadržavanje korisnika. U fazi prodaje, kompanije preferiraju email marketing kao najpoželjniji kanal za komunikaciju sa korisnicima i reaktivaciju takozvanih uspavanih korisnika. Mnoga preduzeća počela su da koriste i najpopularnije sisteme izveštavanja kao što je na primer Google Analitics.

Digitalni alati postaju osnovni alati za kompanije svih veličina, njihova uloga je fundamentalna u strategiji kontakata sa korisnicima: pomažu da se shvati koliko je važno razumeti koga kontaktirate, gde se on nalazi, koji alat treba da koristite da biste ga efikasnije kontaktirali. Ovo su informacije koje mogu da predstavljaju veliku konkurentsku prednost u odnosu na druge brendove.