Android 9, Kotlin i Android Studio 3.2 u jednoj knjizi | Neil Smith | iLearn.rs

Android 9, Kotlin i Android Studio 3.2 u jednoj knjizi

Autori: Neil Smith
ISBN: 978-86-7310-534-5
Izdavač: Kompjuter biblioteka
Godina: 2018.
Opšte informacije: Meki povez, 818 str., 16,5 cm x 23,5 cm
Jezik: Srpski jezik
Dostupnost: Da

2.970,00 RSD
Količina:
1
  • Opis
  • Dodatni sadržaj
  • Komentari (0)

Opis

Potpuno ažurirana za Android Studio 3.2 i Android 9, cilj ove knjige je da vas nauči veštine potrebne za razvoj aplikacija zasnovanih na Androidu upotrebom Android Strudia, Kotlin programskog jezika i Android Architecture Componenta.

Ova knjiga započinje od osnova i obezbeđuje opis koraka potrebnih za podešavanje Android razvojnog okruženja i okruženja za testiranje, a zatim je predstavljeno programiranje u Kotlinu uključujući tipove podataka, kontrolu toka, funkcije, lambda izraze i objektno-orijentisano programiranje.

Pregled Android Studioa uključuje opis područja kao što su prozori alatki, editor koda i alatka Layout Editor. Zatim je predstavljena arhitektura Androida i uključen je detaljni pregled dizajna Android aplikacija i korisničkih interfejsa upotrebom Android Studio okruženja.

Takođe su uključena poglavlja koja opisuju Android Architecture Components uključujući modele prikaza, upravljanje životnim ciklusima, pristup Room bazi podataka, navigaciju aplikacije, “žive” podatke i povezivanje podataka.

Takođe su opisane i naprednije teme kao što su namere, rukovanje ekranom osetljivim na dodir, prepoznavanje pokreta prstom, pristup kameri i reprodukovanje i snimanje video i audio zapisa. Ovo izdanje knjige takođe obuhvata štampanje, prelaze i skladištenje fajlova zasnovano na oblaku.

Detaljno su opisani i koncepti kao što je Material Design, uključujući upotrebu plutajućih komandnih dugmadi, Snackbara, interfejsa sa karticama, prikaza kartica, navigacionih fioka i palete sa alatkama koje se skupljaju.

Osim opisa osnovnih tehnika Android razvoja, knjiga takođe uključuje teme specifične za Google Play kao što su implementiranje mapa pomoću Google Maps Android API-ja, i slanje aplikacija na Google Play Developer Consoleu.

Ostale ključne funkcije Android Studioa 3.2 i Androida 9 takođe su opisane detaljno, uključujući Layout Editor, ConstraintLayout i ConstraintSet klase, ulančavanje ograničenja i barijera, obaveštenja o direktnom odgovoru i podrška za više prozora.

Pod pretpostavkom da već imate određeno iskustvo u programiranju i da ste spremni da preuzmete Android Studio, spremni ste za početak rada:

• Učenje osnova Kotlin programiranja
• Razumevanje Android Architecture
• Upoznavanje Android Studio alatke Layout Editor
• Praćenje Android Architecture smernica
• Detektovanje dodira ekrana i pokreta prstom
• Upotreba Android Architecture Componenti
• Dizajniranje korisničkih interfejsa pomoću klase ConstraintLayout
• Implementiranje akcija, namera i servisa
• Izgradnja funkcije Instant App
• Slanje i primanje obaveštenja
• Implementiranje podrške Picture-in-Picture
• Poboljšanje otkrivanja aplikacije upotrebom funkcije App Link


Kratak sadržaj

POGLAVLJE 1 Uvod
POGLAVLJE 2 Podešavanje Android Studio razvojnog okruženja
POGLAVLJE 3 Kreiranje primera Android aplikacije u Android Studiou
POGLAVLJE 4 Pregled korisničkog interfejsa razvojnog okruženja Android Studio
POGLAVLJE 5 Kreiranje Android virtuelnog uređaja (AVD) u razvojnom okruženju Android Studio
POGLAVLJE 6 Upotreba i konfigurisanje Android Studio AVD emulatora
POGLAVLJE 7 Testiranje Android Studio aplikacija na fizičkom Android uređaju
POGLAVLJE 8 Osnove editora koda razvojnog okruženja Android Studio
POGLAVLJE 9 Pregled Android arhitekture
POGLAVLJE 10 Anatomija Android aplikacije
POGLAVLJE 11 Uvod u Kotlin
POGLAVLJE 12 Kotlin tipovi podataka, promenljive i vrednost null
POGLAVLJE 13 Kotlin operatori i izrazi
POGLAVLJE 14 Kotlin kontrola toka
POGLAVLJE 15 Pregled Kotlin funkcija i lambda izraza
POGLAVLJE 16 Osnove objektno-orijentisanog programiranja u Kotlinu
POGLAVLJE 17 Uvod u Kotlin nasleđivanje i izradu potklasa
POGLAVLJE 18 Razumevanje „životnih ciklusa“ Android aplikacije i aktivnosti
POGLAVLJE 19 Obrada promena stanja Android aktivnosti
POGLAVLJE 20 Promene stanja Android aktivnosti kroz primer
POGLAVLJE 21 Snimanje i vraćanje stanja Android aktivnosti
POGLAVLJE 22 Layout Editor alatka razvojnog okruženja Android Studio
POGLAVLJE 23 Vodič za upotrebu rasporeda ConstraintLayout u razvojnom okruženju Android Studio
POGLAVLJE 24 Upotreba lanaca i razmera klase ConstraintLayout u razvojnom okruženju Android Studio
POGLAVLJE 25 Uputstvo za klasu ConstraintLayout za Layout Editor alatku razvojnog okruženja Android Studio
POGLAVLJE 26 Ručno dizajniranje XML rasporeda u razvojnom okruženju Android Studio
POGLAVLJE 27 Upravljanje ograničenjima upotrebom skupova ograničenja
POGLAVLJE 28 Uputstvo za Android klasu ConstraintSet
POGLAVLJE 29 Vodič za upotrebu funkcije Instant Run u razvojnom okruženju Android Studio
POGLAVLJE 30 Pregled i primer Android funkcije za obradu događaja
POGLAVLJE 31 Obrada događaja dodira i višestrukog dodira na Androidu
POGLAVLJE 32 Detektovanje uobičajenih pokreta prstom upotrebom Android Gesture Detector klase
POGLAVLJE 33 Implementiranje prilagođenih pokreta prstom i prepoznavanje primicanja i odmicanja prstiju na Androidu
POGLAVLJE 34 Uvod u Android fragmente
POGLAVLJE 35 Upotreba fragmenata u razvojnom okruženju Android Studio – primer
POGLAVLJE 36 Moderna arhitektura Android aplikacije sa Jetpackom
POGLAVLJE 37 Uputstvo za Android Jetpack komponentu ViewModel
POGLAVLJE 38 Uputstvo za Android Jetpack LiveData komponentu
POGLAVLJE 39 Pregled Android JetpackData Binding biblioteke
POGLAVLJE 40 Uputstvo za Android Jetpack povezivanje podataka
POGLAVLJE 41 Upotreba Android komponenata koje su svesne „životnog ciklusa“
POGLAVLJE 42 Uputstvo za Android Jetpack svesnost „životnog ciklusa“
POGLAVLJE 43 Pregled Android Navigation Architecture Componenta
POGLAVLJE 44 Uputstvo za Android Jetpack komponentu navigacije
POGLAVLJE 45 Kreiranje Overflow menija na Androidu i upravljanje njima
POGLAVLJE 46 Animacija korisničkog interfejsa pomoću Android Transitions radnog okvira
POGLAVLJE 47 Uputstvo za Android prelaze upotrebom metoda beginDelayedTransition
POGLAVLJE 48 Implementiranje Android prelaza scene – uputstvo
POGLAVLJE 49 Upotreba plutajućeg komandnog dugmeta i Snackbara
POGLAVLJE 50 Kreiranje interfejsa sa karticama upotrebom komponente TabLayout
POGLAVLJE 51 Upotreba vidžeta RecyclerView i CardView
POGLAVLJE 52 Uputstvo za Android komponente RecyclerView i CardView
POGLAVLJE 53 Uputstvo za primer podataka Layout Editor alatke
POGLAVLJE 54 Upotreba rasporeda AppBar i Collapsing Toolbar
POGLAVLJE 55 Implementiranje Android navigacione fioke
POGLAVLJE 56 Uputstvo za Android Studio šablon Master/DetailFlow
POGLAVLJE 57 Pregled Android namere
POGLAVLJE 58 Android eksplicitne namere – primenjeni primer
POGLAVLJE 59 Android implicitne namere – primenjeni primer
POGLAVLJE 60 Android objekti Broadcast Intents i Broadcast Receivers
POGLAVLJE 61 Pregled osnova programske niti i klase AsyncTasks
POGLAVLJE 62 Pregled Android pokrenutih i vezanih servisa
POGLAVLJE 63 Implementiranje Android pokrenutog servisa – primenjeni primer
POGLAVLJE 64 Android lokalni vezani servis – primenjeni primer
POGLAVLJE 65 Android udaljeni vezani servisi – primenjeni primer
POGLAVLJE 66 Uputstvo za Android obaveštenja
POGLAVLJE 67 Uputstvo za Android Direct Reply obaveštenja
POGLAVLJE 68 Uvod u Android podršku za više prozora
POGLAVLJE 69 Uputstvo za Android Studio režime sa više prozora Split-Screen i Freeform
POGLAVLJE 70 Pregled Android SQLite baza podataka
POGLAVLJE 71 Android Room Persistence biblioteka
POGLAVLJE 72 Uputstvo za Android TableLayout i TableRow
POGLAVLJE 73 Uputstvo za Android Room bazu podataka i skladište
POGLAVLJE 74 Pristupanje skladištu u oblaku upotrebom Android Storage Access radnog okvira
POGLAVLJE 75 Primer za Android Storage Access radni okvir
POGLAVLJE 76 Implementiranje video reprodukovanja na Androidu upotrebom klasa VideoView i MediaController
POGLAVLJE 77 Android Picture-in-Picture režim
POGLAVLJE 78 Uputstvo za Android Picture-in-Picture režim
POGLAVLJE 79 Snimanje video zapisa i fotografija na Androidu pomoću objekta CameraIntent
POGLAVLJE 80 Kreiranje zahteva za dozvolu izvršenja u Androidu
POGLAVLJE 81 Snimanje i reprodukovanje audio fajlova na Androidu upotrebom klasa MediaPlayer i MediaRecorder
POGLAVLJE 82 Upotreba Google Maps Android API-ja u razvojnom okruženju Android Studio
POGLAVLJE 83 Štampanje pomoću Android Printing radnog okvira
POGLAVLJE 84 Primer štampanja HTML-a i veb sadržaja na Androidu
POGLAVLJE 85 Vodič za štampanje sopstvenog dokumenta na Androidu
POGLAVLJE 86 Predstavljanje Android funkcije App Links
POGLAVLJE 87 Uputstvo za Android Studio App Links
POGLAVLJE 88 Predstavljanje Android funkcije Instant Apps
POGLAVLJE 89 Uputstvo za Android funkciju Instant App
POGLAVLJE 90 Prilagođavanje Android Studio projekta za funkciju Instant App
POGLAVLJE 91 Vodič za Android Studio alatku Profiler
POGLAVLJE 92 Uputstvo za Android biometrijsku proveru identiteta
POGLAVLJE 93 Kreiranje, testiranje i slanje paketa Android aplikacije
POGLAVLJE 94 Pregled Gradle sistema u Android Studiou

Delovi knjige

      Uvod

      Sadržaj

      Primer poglavlja

Komentari (0)

Dodaj komentar

Vaša ocena:

Besplatna dostava

za narudžbine veće od 5.000,00 RSD

Plaćanje pouzećem

Mogućnost plaćanja kuriru prilikom preuzimanja

Povrat proizvoda

ukoliko dobijete oštećeni proizvod, vratite ga, a mi ćemo vam poslati novi

Jednostavna narudžbina

24h, 7 dana u nedelji, 365 dana u godini

Preporuka sličnih proizvoda