RURALNI RAZVOJ I RURALNA POLITIKA | Natalija Lj. Bogdanov | iLearn.rs

RURALNI RAZVOJ I RURALNA POLITIKA

Autori: Natalija Lj. Bogdanov
ISBN: 978-86-7834-227-1
Izdavač: iLearn distribucija
Godina: 2015.
Opšte informacije: Meki povez, 320 str., 20,5 cm x 25,5 cm
Jezik: Srpski jezik
Dostupnost: Da

4.000,00 RSD
Količina:
1
  • Opis
  • Dodatni sadržaj
  • Komentari (0)

Opis

Udžbenik Ruralni razvoj i ruralna politika je nastao kao rezultat dugogodišnjeg rada na istraživanjima u oblasti upravljanja razvojem poljoprivrede i razvojem ruralnih sredina. On je pre svega namenjen studentima Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu, prema čijem nastavnom planu i programu je i koncipiran. Predmet pod nazivom Ruralni razvoj i ruralna politika uvršten je u nastavni plan i program Odseka za agroekomiju Poljo­privrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu 2007. godine. Prethodne generacije stude­nata izučavale su samo jedan deo materije iz ove oblasti u okviru predmeta Planiranje razvoja poljoprivrede. Osim na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu, predmet se pod sličnim nazivom izučava još i na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, a pojedini njegovi segmenti i teme na Ekonomskom, Filozofskom  i drugim fakulte­tima Univerziteta u Beogradu. Na evropskim fakultetima teme vezane za ruralni razvoj često se (osim u okviru predmeta pod sličnim imenom) izučavaju i u okviru nekoliko razli­čitih disciplina, fokusirajući se na različite segmente ruralnog razvoja - životnu sredinu i ekološke probleme, institucije i menadžment javnih politika, društveno blagostanje, sisteme i modele ruralnih zajednica i slične.

Struktura udžbenika i njegov sadržaj su rezultat sa jedne strane sopstvenog iskustva autora o tome u kojoj meri i koje aspekte ruralnog razvoja i ruralne politike studenti mogu da usvoje na nivou osnovnih akademskih studija, a sa druge strane rezultat uvida u znanja, veštine i sposobnosti koje od diplomiranih studenata poljoprivrednih fakulteta očekuju nji­hovi budući poslodavci. Strani udžebnici iz ove oblasti samo su u pojedinim tematskim oblastima mogli poslužiti kao uzor, budući da teme kojima se ruralni razvoj bavi (iako do neke mere univerzalne), imaju različit značaj i uglove posmatranja u različitim društveno ekonomskim i razvojnim kontekstima. Ipak, kako se može videti iz spiska korišćene litera­ture, u svim poglavljima postoje brojni pozivi na međunarodna iskustva, politike i pret­hodna istraživanja iz date oblasti.

Imajući u vidu složenost, multidisciplinarni karakter i širinu tema kojima se ruralni razvoj bavi, udžebnik je koncipiran tako da obezbedi funda­mentalna znanja u odabranim oblastima, čime studentima omogućuje da po sopstvenim afinitetima i potrebama mogu lakše da se usmere i specijalizuju za pojedine segmente.


“Razmatrane, često teorijski kompleksne teme obrađene su na zavidnom naučnom i stručnom nivou i predstavljene konciznim i opšte razumljuvim jezikom. Značajno pedagoško iskustvo kao i svestrano poznavanje materije učinili su da raznovrsnu i u dosta slučajeva složenu materiju autor obradi na jednostavan način, što ukazuje da je udžbenik posebno prilagođen studentima. Očekujem da će predmetni udžbenik predstavljati značajno obogaćivanje literature ne samo za studente Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu i studente svih drugih fakulteta na kojima se izučavaju predmeti pod sličnim nazivom ili pojedini njegovi segmenti i teme, već i mogućnost da se sa sadržajem udžbenika upozna i široki auditorijum čitalaca koji su zaintersovani za tematiku koja se u njemu obrađuje.”
- Prof. dr Dragica Božić

“U pogledu na pomenuto može se bezrezervno napomenuti da ovim udžbenikom studenti i druge zainteresovane strane u Srbiji, pa i drugim zemljama u regionu gde im znanje jeziku to omogućava, dobijaju celovit, razumno strukturiran i adekvatno teoretski potkrepljen udžbenik. Uz njega, studenti programa agroekonomije i drugih relevantnih studijskih oblasti, kao i drugi zainteresovani čitaoci dobijaju kvalitetan uvid u probleme ruralnog razvoja i pristupa ka rešavanju razvojnih izazova u ruralnim područjima. U zaključku, dozvolite mi dati pozitivnu ocenu univerzitetskog udžbenika Ruralni razvoj i ruralna politika. Autoru prof. dr Nataliji Bogdanov iskreno čestitam povodom odličnog rada u pripremi ovog udžbenika. U mom ličnom znanju, ovo je prvi udžbenik koji se detaljno i samostalno bavi oblašću ruralnog razvoja i srodnih razvojnih politika, ne samo u Srbiji, već i u širem regionu. Ubeđen sam da će udžbenik biti od velike koristi generacijama studenata Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu Univerziteta u Beogradu, studentima drugih relevantnih kurseva i drugim zainteresovanim čitaocima.”
- Prof. dr Luka Juvančič


Kratak sadržaj

Predgovor

I UVOD
1. Ruralni razvoj i ruralna politika u sistemu srodnih disciplina
2. Pojam ruralnog razvoja i elementi od značaja za njegovo definisanje
Proverite šta ste naučili
Pitanja za proveru

II POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ U RAZVOJNIM TEORIJAMA
1. Teorijske osnove ruralnog razvoja
2. Osnovni koncepti ruralnog razvoja u ekonomskim teorijama i razvojnim modelima
3. Ruralni razvoj u kontekstu ekonomskih i političkih promena
4. Održivi razvoj i održiva poljoprivreda
5. Multifunkcionalna poljoprivreda
Rezime
Proverite šta ste naučili
Pitanja za utvrđivanje
Literatura

III MERENJE RASTA, RAZVOJA I POLOŽAJ RURALNOG STANOVNIŠTVA
1. Prostorne nejednakosti i proces razvoja
2. Merenje društvenog blagostanja/životnog standarda
Rezime
Proverite šta ste naučili
Pitanja za utvrđivanje
Literatura

IV DEFINISANJE I OPISIVANJE RURALNIH PODRUČJA
1. Definisanje ruralnog područja
2. Indikatori za opis stanja u ruralnim područjima
3. Tipologije ruralnih područja
Rezime
Proverite šta ste naučili
Pitanja za utvrđivanje
Literatura

V RURALNA EKONOMIJA
1. Ruralna ekonomija i njene regionalne karakteristike
2. Teritorijalni kapital i njegov značaj za ruralni razvoj
3. Strategije za razvoj ruralne ekonomije
4. Ruralna nepoljoprivredna ekonomija (RNPE)
Rezime
Proverite šta ste naučili
Pitanja za utvrđivanje
Literatura

VI INSTITUCIONALNI OKVIRI RURALNOG RAZVOJA
1. Centralizovano (top – down) i decentralizovano (bottom – up) upravljanje razvojem
2. Institucije i uloge aktera u ruralnom razvoju
3. Strateško planiranje u ruralnom razvoju
Rezime
Proverite šta ste naučili
Pitanja za utvrđivanje
Literatura

VII POLITIKA RURALNOG RAZVOJA
1. Definicije, tipovi i okviri politike ruralnog razvoja
2. EU politike i fondovi od značaja za razvoj ruralnih područja
3. Zajednička poljoprivredna politika EU
Rezime
Proverite šta ste naučili
Pitanja za utvrđivanje
Literatura

VIII RURALNI RAZVOJ SRBIJE
1. Definisanje ruralnog prostora Srbije
2. Osnovne karakteristike ruralnih područja Srbije
3. Institucionalni okvir i politika ruralnog razvoja u Srbiji
4. Predpristupna podrška EU za poljoprivredu i ruralni razvoj
Rezime
Proverite šta ste naučili
Pitanja za utvrđivanje
Literatura

Izvori korišćenih slika na korici

Delovi knjige

      Predgovor

      Sadržaj

Komentari (0)

Dodaj komentar

Vaša ocena:

Besplatna dostava

za narudžbine veće od 5.000,00 RSD

Plaćanje pouzećem

Mogućnost plaćanja kuriru prilikom preuzimanja

Povrat proizvoda

ukoliko dobijete oštećeni proizvod, vratite ga, a mi ćemo vam poslati novi

Jednostavna narudžbina

24h, 7 dana u nedelji, 365 dana u godini

Preporuka sličnih proizvoda