0,00 din  ( 0 )

Korpa

Vaša korpa je prazna

Ubacite u korpu proizvode na sledeći način:
1. Pronađite proizvod koji želite koristeći pretragu ili listanjem kategorija proizvoda
2. Kada nađete proizvod koji vas zanima, kliknite na dugme "Dodaj u korpu"

Lista želja         

Prijavljivanje

Molimo unesite vaš E-mail i Lozinku.

Zaboravljena lozinka...

PRIJAVLJENI STE KAO

Ime i prezime:

Email adresa:

Kontakt telefon:

Aktivni korisnik od: 01.01.1970.

BANKARSKO I BERZANSKO POSLOVANJE

2.950,00 Din.

   0 Komentar/a Napiši komentar

INVESTICIJE, INSTITUCIJE, REGULATIVA

Izdanje Bankarsko i berzansko poslovanje nudi čitaocima obuhvatan pregled dve ključne oblasti finansija - bankarstvo i berze. Poslovanje se naglašava kroz operacije - poslovanje, transakcije, instrumente, investicije, institucije i integralno regulisanje banaka i berzi. Sve se to čini kroz naglašeni korporativni ugao gledanja i interese modernih biznisa, klijenata budućih pravnika i menadžera. Širok obuhvat teksta na uvodnom nivou investicionih finansija obučava korisnika da pouzdano koristi finansijske informacije i donosi odluke vezane za firme i pojedince.

Nove karakteristike glava
Ključne tačke: Na početku svake glave su naglašeni ključni koncepti u okviru primenjene perspektive primene principa bankarskog i berzanskog poslovanja u praksi. Pristup stimuliše čitaoca da razmotri izbor uspešne profesionalne karijere u oblasti bankarstva i berzi. Na kraju svake glave je dat pregled kroz ključne tačke.

Primena principa: Problemi za samorešavanje i testiranje na kraju svake glave omogućavaju čitaocu da proveri samostalno svoje napredovanje kroz poluprogramirano učenje. To olakšava samostalan rad i napredovanje jer pruža korisniku mogućnost da rešava dodatne praktične probleme i stiče neophodno iskustvo.

Odabrane reference: Na kraju svake glave dat je pregled dodatne literature. Odrednice upućuju čitaoca i omogućavaju mu detaljan uvid i veoma širok izbor izvorne savremene literature, što je izvanredna olakšica za dalja produbljena istraživanja.

Zadaci za istraživanje na Web-u: Za većinu glava su pripremljena vezbanja, novi dodatni resursi i internet linkovi: Povezani su sa oblastima i temama u glavama koje uvode u realni svet novosti iz bankarskog i berzanskog poslovanja i informacije koje se mogu naci na internetu.


Kratak sadržaj

Detaljni sadržaj
Predgovor
O autoru


Deo I - Tržišta i institucije
1. Finansijske institucije i tržišta
2. Tražnja finansijskih informacija
3. Ponuda finansijskih informacija
4. Finansiranje firmi na finansijskim tržištima
5. Finansijska tržišta i investicije

Deo II - Principi bankarskog menadžmenta i korporativnih finansija
6. Principi bankarskog zajmodavstva
7. Vrednovanje finansijskih performansi biznisa
8. Maksimizacija vrednosti firme
9. Korporativno upravljanje
10. Korporativno izveštavanje

Deo III - Menadžment zajmodavnog portfolija
11. Bankarsko kratkoročno zajmodavstvo
12. Principi zajmodavstva
13. Rizik, prinos i vrednovanje
14. Bankarsko srednjoročno zajmodavstvo
15. Dugoročno finansiranje

Deo IV - Investicije
16. Investiciona strategija
17. Novac i kapital
18. Akcije, konvertibilne hartije od vrednosti i založnice
19. Dividende u gotovu i razvodnjavanje akcije
20. Trampa duga za akcije
21. Nacionalna berza kapitala
22. Regulisanje hartija od vrednosti i berzi
23. Bonitet emitenta hartija od vrednosti
24. Privatizacija u Srbiji

Deo V - Integrativne finansijske odluke
25. Kombinovanje biznisa
26. Rizik bankrotstva i oporavak firme
27. Međunarodne investicije
28. Nacionalno regulisanje hartija od vrednosti i berzi
29. Elektronska trgovina hartijama od vrednosti
30. Akcionarski kapital
31. Inicijalna javna ponuda akcija

Deo VI - Portfolio menadžment
32. Instrumenti novčanog tržišta
33. Obveznice
34. Zajednički investicioni fondovi i investicione kompanije
35. Osnove investiranja
36. Opcije
37. Berze sirovina
38. Berzanske informacije
39. Indeksi cena akcija
40. Principi investiranja: Gde investirati?
41. Investicioni portfolio

Deo VII - Bankarske operacije i regulisanje
42. Bankarske operacije
43. Bankarski menadžment kredita
44. Regulisanje banaka i berzi
45. Praksa modernog bankarstva

Glosarijum
IndeksBRANKO Ž. LJUTIĆ, Redovni profesor finansija i bankarstva- Univerzitet Privredna akademija, Novi Sad. Predmeti: Računovodstvo, Upravljačko računovodstvo, Revizija i kontrola, Upravljanje finansijskim rizicima. Diplomirani ekonomista (smer: finansijsko-računo- vodstveni), magistar ekonomskih nauka (monetarna ekonomija i bankarstvo), doktor nauka (agrarne finansije i bankarstvo), ovlašćeni revizor (SRRS i Ministarstvo finansija Srbije) i procenitelj-revizor. Prethodno direktor i partner u reviziji međunarodne revizorske i konsalting kuće International Consulting Center Accountancy & Tax–ICCAT, Beograd. Gostujući redovni profesor agrarnih finansija i agrobiznis menadžmenta, Univerzitet u Mizuriju, Kolumbija SAD. Bio je član ispitne komisije za ovlašćene brokere, Savezna komisija za hartije od vrednosti i finansijsko tržište SR Jugoslavije. Formirao i bio član ispitne komisije za ovlašćene revizore, Savezno ministarstvo finansija, SR Jugoslavije. Bio član ispitne komisije za sticanja profesionalnih zvanja u računovodstvu, Jugoslovensko udruženje računovođa. Završio poslediplomsku školu za Agrarno bankarstvo, kredit i finansije za Istočno Evropljane, Državni univerzitet Ajove, Ejms, Ajova, SAD. Ekspert OECD-a za agrarne finansije i bankarstvo. Ekspert Svetske banke za agroindustrijske projekte. Autor većeg broja knjiga, naučnih i stručnih radova iz monetarne ekonomije, bankarstva, računovodstva, menadžerskih finansija i revizije. Član ili je bio član redakcija naučnih časopisa: Pravo i privreda, Novac i razvoj, Bilans i poslovne finansije, Novac celog sveta, Ekonomska politika, Ekonomist, Poslovna politika, Ekonomika poljoprivrede. Ekonomski komentator: RTS TV I i II pro-gram, Radio Beograd I i II program, Radio 202, Nezavisne novine, dnevni list Danas. Ekonomski je komentator BBC-a i Reuters-a. Bio je ekonomski komentator dnevnog lista Danas i poslovnog magazina Ekonomist, Beograd. Bio je Predsednik naučno-profesionalne organizacije Asocijacija za finansijski menadžment. Potpredsednik nacionalne Asocijacije revizora-AR i Instituta revizora-IR. Član odbora za razvoj računovodstvene i revizorske profesije, Savez računovođa i revizora Srbije kao i Predsednik je nacionalne "Asocijacije internih revizora".

NAPIŠI KOMENTAR
Ocena:     
1