BRZINA POVERENJA | Stiven M. R. Kavi | iLearn.rs

BRZINA POVERENJA

Autori: Stiven M. R. Kavi
ISBN: 978-86-7668-087-0
Izdavač: ASEE d.o.o.
Godina: 2009.
Opšte informacije: Tvrdi povez, 400 str., 14,0 cm x 22,6 cm
Jezik: Srpski jezik
Dostupnost: Da

2.420,00 RSD
Količina:
1
  • Opis
  • Komentari (0)

Opis

TRI RAZLOGA ZBOG KOJIH VOLIM OVU KNJIGU

Postoje tri razloga zašto verujem da će ova knjiga postati klasik. Prvo, ona se bavi korenima. Drugo, ona je mudra, praktična i lako razumljiva. Treće, ona budi nadu. Podrobnije ću objasniti svaki od navedenih razloga.

Prvo, ova knjiga se bavi korenima. Henri Dejvid Toro (Henry David Thoreau) je smatrao da "na svakih hiljadu ljudi koji seku lišće zla, ima jedan koji se bavi korenom zla." Jasno možete sagledati značaj "bavljenja korenima zla" u raznim oblastima - na primer, kada poredite usmeravanje pažnje na prevenciju bolesti umesto na njeno puko lečenje, ili na sprečavanje kriminala umesto pukog sprovođenja zakona. U ovoj knjizi ćete videti da se to primenjuje i u poslovnom svetu u kom se, umesto saučesništva, pažnja usmerava na optimizaciju putem razvoja etičkog karaktera, neprikrivene i jasne motivacije i vrhunske kompetencije u stvaranju održivih, vrhunskih rezultata.

Ironično je, ali iz mog iskustva stečenog radeći u kompanijama širom sveta, Sarbejns-Okslijeva (Sarbanes-Oxley) usklađenost (ili njen ekvivalent) je skrenula pažnju sa pogrešno nazvanih tzv. nejasnih stvari, kao što je poverenje. Finansijski direktori i revizori su zamenili ljude koji rade na razvoju kadrova i strateški usmerene stručnjake iz oblasti ljudskih resursa. A istovremeno jedna od tema o kojoj se danas najžustrije raspravlja je etika - rasprave o etici, nastavni plan i program etike, obuka iz etike, etički kodeks. Ova knjiga pokazuje da je etika potpuno nedovoljna iako je krajnje neophodna i od fundamentalnog značaja. Ona pokazuje da tzv. nejasne stvari jesu opipljive, merljive i utiču na sve u odnosima, organizacijama, tržištima i društvima. Finansijski uspeh se postiže zahvaljujući uspehu na tržištu, uspeh na tržištu se postiže zahvaljujući uspehu na radnom mestu. A u središtu svega se nalazi poverenje.

Ova knjiga ne premašuje samo moj rad već i sve što sam pročitao o temi poverenja. Premašuje etičko ponašanje u liderstvu, čistu "usklađenost". Duboko zadire u stvarnu "nameru" i pitanje ljudskog srca, a potom u neku vrstu "kompetencije" koja zavređuje neprestano javno poverenje. Samo razmislite - bilo da definišete poverenje kao međusobno poverenje ili lojalnost ili etičko ponašanje, ili bilo da se bavite njegovim plodovima koje donosi ovlašćenje i timski rad i sinergija, poverenje je suštinski koren i izvor našeg uticaja.

Čitajući ovu knjigu bićete inspirisani da mislite kao "društveni ekolog" tako da vidite odnose svih stvari i, konačno, način na koji su sve te stvari ukorenjene u poverenju. Ona nudi širu sliku i fazni proces pomoću koga se kultura u kojoj ne vlada poverenje transformiše u kulturu punu poverenja.

Drugo, ova knjiga prikazuje model poverenja koji je mudar, praktičan i razumljiv. Vodi vas kroz obrnut pristup Pet talasa poverenja. Kao kamičak kad ga kao "žabicu" bacite na površinu vode, ono sa sopstvenog bića prelazi na odnose sa drugima, te na odnose sa svim stejkholderima, uključujući i društvo u celini. Pomoću upečatljivih i praktičnih ilustracija, knjiga pokazuje kako se prinicipi primenjuju na sve nivoe, bilo da se radi o ličnom nivou ili odnosu jedan na jedan, porodici, poslu, školi, bolnici, državnim organima, vojsci ili neprofitnim organizacijama.

Treće, ovo štivo uliva nadu. Kako budete odmicali sa čitanjem rašće vaš optimizam i nadahnuće da, bez obzira na situaciju ili nizak nivo poverenja, vi možete postati aktivan pokretač uspostavljanja ili vraćanja poverenja i njegovog uticaja u ponovnu izgradnju odnosa, shvatajući da taj proces ne mora da traje "večno". Dok Stiven s vama deli sopstvene i tuđe priče o rešavanju bolesnih, zatrovanih, skupih, pipavih situacija, osećaćete da ste dobili afirmaciju i ovlašćenje. Verujete da ste za to sposobni i želite da to uradite i da radite tako da rezultati budu održivi.


KLJUČNI FAKTOR U SVETSKOJ PRIVREDI

Dok se brzo krećemo u sve transparentnijoj međuzavisnoj svetskoj realnosti, poverenje kao nikad pre ima sve veću važnost. Moji kontakti sa poslovnim liderima iz celog sveta su pokazali da je očigledno da je "brzina da se nešto plasira na tržište" sada u suštini konkurentsko oružje.

Nepoverenje ili nizak nivo poverenja dovodi do lomova, bilo da je njegov uzrok neetičko ponašanje bilo da je to ponašanje etičko ali nekompetentno (jer čak i dobre namere nikada ne mogu da zamene loše prosuđivanje). Nepoverenje dovodi do stvaranja prikrivenih namera, politike, međuljudskih sukoba, rivalstva među organizacionim delovima u kompaniji, mentalnog sklopa "pobediti ili izgubiti", defanzivne i zaštitničke komunikacije - koji slabe poverenje. Nizak nivo poverenja usporava sve - svaku odluku, svaku komunikaciju i svaki odnos.

S druge strane, poverenje stvara brzinu. I, kao što Stiven ističe, glavni ključ izgradnje poverenja su "rezultati". Rezultati dovode do vere u brend. Rezultati pobuđuju i podstiču pobedničku kulturu. Postojano stvaranje rezultata ne samo da navodi klijente da povećaju broj svojih ponovnih porudžbina već i da neprestano preporučuju vaše proizvode drugima. Na taj način vaši klijenti postaju vaši ključni promoteri, vaši ključni ljudi prodaje i marketinga. Osim toga, rezultatima se osvaja poverenje pragmatičnih rukovodilaca i radne snage. Postojani rezultati isto tako svrstavaju dobavljače u grupu strateških partnera, što je od ogromne važnosti u ovoj novoj svetskoj privredi, koja se zasniva na obučenim i obrazovanim radnicima.

Poverenje je kao ogroman bazen vode pod zemljom koji napaja sve podzemne izvore. U poslu i u životu ovi izvori se često nazivaju inovacija, komplementarni timovi, saradnja, ovlašćenje, Šest sigma, a koriste se i drugi izrazi iz potpunog upravljanja kvalitetom (TQM), lojalnosti brendu ili drugim strateškim inicijativama. Ovi izvori hrane reke i potoke međuljudskih kontakata, poslovne trgovine i sklapanja poslova. Oni daju održivi kvalitet života svim odnosima, uključujući porodične odnose, odnose među organizacionim delovima, svakodnevne odnose sa dobavljačima i klijentima - u stvari, svim naporima da se da održivi doprinos.


ZAKLJUČNA REČ

Ova knjiga je čitljiv, procenjiv, pragmatični tretman krajnje aktuelne teme u ovom novom dobu u kom sada živimo. Ona ne samo da se zasniva na anegdotama iz stvarnog života i ličnom iskustvu već i na empirijskom istraživanju, koje pokazuje kako je brzina poverenja nezaobilazna u svim bitnijim merenjima organizacije i njenih odnosa. Merenje čini ovaj materijal tako iskrenim i praktičnim i tako pouzdanim.

Istovremeno sam i veoma ponosan i zahvalan jer sam video da me je Stiven nadmašio u svom razmišljanju i mom učenju dodao nove značajne lekcije i uvide. Kada je reč o toj najvažnijoj potrebi i temi u životu - poverenju - verujem da je Stiven osvojio novi vrh i kao model/praktičar i kao ozbiljan i kompetentan lider.

Nadam se da ćete uživati čitajući ovu knjigu i da će vam ona biti od koristi. Ja sam uživao čitajući je i meni je bila od koristi.

 


"Kada sam dobio ovu knjigu, i kada su me zamolili da je pročitam i dam svoje komentare, moja prva reakcija je bila: „Ja nemam vremena.“ Međutim, čitajući predgovor, a potom i prvo poglavlje, jednostavno nisam mogao da je ispustim iz ruku. To je upravo ono što je danas potrebno poslovnim rukovodiocima. Ova knjiga pogađa samu suštinu etičkog ponašanja i integriteta, a zatim i načina na koji rukovodioci i organizacije kojima se veruje bolje, brže i jeftinije obavljaju poslove. Svi bi trebalo da odvoje vreme i pročitaju ovu knjigu."
- Nolan Arčibald (Nolan D. Archibald), predsednik i generalni direktor korporacije Blek end Deker (Black & Decker)

"Srećniji sam kada drugi u mene imaju poverenja, a verujem da ste i vi. Kavi je obavio majstorski posao učeći druge da je poverenje uslovljeno našim ponašanjem i da svesno možemo promeniti svoje ponašanje tako da zaslužimo poverenje drugih. Kada to shvatite, život će vam se promeniti iz korena. Ovo je najbolja knjiga koju je napisao jedan Kavi od Sedam navika."
- dr Ričard Karlson (Richard Carlson), autor dela Ne gubite živce zbog malih stvari (Don't Sweat the Small Stuff)

"Kavi pažnju briljantno usmerava na temelj demokratskog kapitalizma - poverenje. Poput vazduha koji udišemo, i mi smo često skloni da ovaj tako bitan i neopipljiv činilac uzimamo zdravo za gotovo. Kao što Kavi objašnjava, mi to radimo na sopstveni rizik."
- Stiv Forbs (Steve Forbes), predsednik i generalni direktor kompanije Forbs (Forbes)


Kratak sadržaj

Predgovor

JEDNA STVAR KOJA SVE MENJA
Ništa nije tako brzo kao brzina poverenja
Možete da preduzmete nešto povodom toga!

PRVI TALAS: SAMOPOVERENJE
Princip kredibiliteta
Četiri karakteristike kredibiliteta
Prva karakteristika - integritet
Druga karakteristika - namera
Treća karakteristika - sposobnosti
Četvrta karakteristika - rezultati

DRUGI TALAS: MEĐULJUDSKO POVERENJE
Princip ponašanja
13 oblika ponašanja
Ponašanje broj 1: Govorite otvoreno
Ponašanje broj 2: Pokažite poštovanje
Ponašanje broj 3: Omogućite transparentnost
Ponašanje broj 4: Ispravite nepravdu
Ponašanje broj 5: Pokažite lojalnost
Ponašanje broj 6: Ostvarite rezultate
Ponašanje broj 7: Napredujte
Ponašanje broj 8: Suočite se sa realnošću
Ponašanje broj 9: Objasnite očekivanja
Ponašanje broj 10: Praktikujte odgovornost
Ponašanje broj 11: Prvo slušajte
Ponašanje broj 12: Održite obećanja
Ponašanje broj 13: Ukažite poverenje
Kreiranje akcionog plana

TREĆI, ČETVRTI I PETI TALAS - POVERENJE SA STEJKHOLDERIMA
TREĆI TALAS - ORGANIZACIONO POVERENJE
Princip usaglašenosti
ČETVRTI TALAS - TRŽIŠNO POVERENJE
Princip reputacije
PETI TALAS - DRUŠTVENO POVERENJE
Princip doprinosa

INSPIRISANJE POVERENJA
Ukazivanje "pametnog poverenja"
Vraćanje izgubljenog poverenja
Sklonost ka poverenju

O Stivenu Kaviju i Kavilink Vorldvajdu
Index pojmova

Komentari (0)

Dodaj komentar

Vaša ocena:

Besplatna dostava

za narudžbine veće od 5.000,00 RSD

Plaćanje pouzećem

Mogućnost plaćanja kuriru prilikom preuzimanja

Povrat proizvoda

ukoliko dobijete oštećeni proizvod, vratite ga, a mi ćemo vam poslati novi

Jednostavna narudžbina

24h, 7 dana u nedelji, 365 dana u godini

Preporuka sličnih proizvoda