UPRAVLJANJE MARKETINGOM, 14. izdanje | Philip Kotler, Kevin L. Keller, Maja Martinović | iLearn.rs

UPRAVLJANJE MARKETINGOM, 14. izdanje

Autori: Philip Kotler, Kevin L. Keller, Maja Martinović
ISBN: 978-953-246-173-2
Izdavač: Mate d.o.o.
Godina: 2014.
Opšte informacije: Tvrdi povez, 900 str., 20,0 cm x 25,5 cm
Jezik: Hrvatski jezik
Dostupnost: Da

besplatna dostava
10.210,00 RSD
Količina:
1
  • Opis
  • Dodatni sadržaj
  • Komentari (0)

Opis

14. IZDANJE VODEĆE KNJIGE IZ MARKETINGA PRVI PUT SA PRIMERIMA IZ REGIONA!

Novo, 14. izdanje udžbenika Upravljanje marketingom pokriva sve nezaobilazne teme iz široke oblasti marketinga koje je potrebno znati i sagledati prilikom kreiranja marketinških strategija i taktika. Izuzetno je aktuelna i zanimljiva, jer kako nova vremena donose i nove momente, nove probleme i izazove s kojima se suočavaju preduzeća, tako ih ova knjiga prati i analizira.

Knjiga obrađuje situacije iz savremenog poslovnog sveta izloženog stalnim tržišnim i tehnološkim promenama. Knjiga je puna kratkih slučajeva i praktičkih vežbi kroz koje se ilustruju navedene teme. Pri tome se kroz tekst iznose i vrlo aktuelni primeri i problemi kompanija širom sveta, iz čijih se poslovnih situacija, problema i rešenja može učiti i izvući pouka.

Osnovni cilj 14. izdanja Upravljanja marketingom bilo je da stvori što iscrpniji, savremeniji i angažovaniji marketinški udžbenik za fakultete. Gde je bilo moguće, dodat je novi materijal, stari je ažuriran, a obrisan onaj koji više nije bio značajan ili potreban. Upravljanje marketingom, 14. izdanje, omogućuje onim predavačima koji su koristili prethodna izdanja da nadograde ono što su naučili i učinili, istovremeno im nudeći tekst koji je nenadmašiv po svojoj širini, dubini i značaju za studente koji po prvi put dolaze u kontakt sa ovom oblašću.

Ovo izdanje je posebno pripremljeno za tržište jugoistočne Evrope, a sadrži 22 poslovna slučaja od kojih se svaki odnosi na jednu od tema koje se obrađuju u poglavljima ovog udžbenika. Odgovarajući na pitanja postavljena iza svakog slučaja moći ćete da proverite svoje znanje i da povežete konkretan slučaj sa iznesenim teoretskim postavkama.

Knjiga je pisana za studente poslovne administracije, na stručnim i specijalističkim studijima. Ona je takođe vrlo korisna i marketinškim stručnjacima, kao i svima koji su visokopozicionirani na marketinškim funkcijama.


ŠTA JE NOVO U 14. IZDANJU?
Uspešna reorganizacija poglavlja u osam delova, koja je započela s 12. izdanjem Upravljanja marketingom, očuvana je, kao i mnogi tokom godina uvedeni elementi unutar poglavlja koji su naišli na odobravanje, kao što su tematski uvidi u poglavlja, u zasebna polja istaknuta i izdvojena preduzeća ili pitanja, kao i Uvid u marketing i Marketinški podsetnik koji pružaju detaljan konceptualni i praktični komentar.

Značajne promene u 14. izdanju uključuju:
• Potpuno nove uvodne crtice u svako poglavlje pripremaju prostor za materijal poglavlja koje sledi. Pokrivajući marke i preduzeća koja će se spominjati u poglavlju, crtice su izvrstan pokretač rasprave na nastavi.
• Nova je gotovo polovina tekstova istaknutih u posebnim poljima. Ta polja pružaju slikovite ilustracije pojmova koji se u poglavlju spominju tako što se koriste stvarna preduzeća i situacije. Polja pokrivaju niz proizvoda, usluga i tržišta, a mnoga imaju pripadajuće ilustracije u obliku promotivnih poruka ili fotografija proizvoda.
• Deo na kraju poglavlja uključuje dva mini slučaja Marketinške izvrsnosti koja ističu inovativna, pronicljiva marketinška dostignuća vodećih organizacija. Svaki slučaj uključuje pitanja koja podstiču raspravu i analizu na nastavi.
• Poslednjih godina su se dogodile značajne promene u marketinškom okruženju – tačnije, u ekonomskom, prirodnom i tehnološkom okruženju. U novom izdanju su te tri oblasti obrađene u nekim novim podrubrikama unutar poglavlja, s naglaskom na marketing tokom ekonomskog pada i recesija, porast održivosti i „zelenog“ marketinga, kao i na povećan razvoj kompjuterske moći, interneta i mobilnih telefona. Zbog tih novih marketinških stvarnosti važnije je nego ikada pre da marketinški stručnjaci u svom radu prigrle holistički pristup, što je najvažnija tema ovog teksta.
• Devetnaesto poglavlje, koje se tiče lične komunikacije, značajno je ažurirano s mnogo novog materijala da bi se prikazao promenjiv pejzaž društvenih medija i komunikacijsko okruženje.
• Predviđanje je pomereno u treće poglavlje, gde se dobro uklopilo s materijalom o marketinškom okruženju.
• Peto poglavlje je dobilo novi naslov „Stvaranje dugoročno lojalnih odnosa“ da bi se bolje prikazala oblast na kojem je akcenat.
• Deseto i jedanaesto poglavlje su reorganizovani i materijal im je zamenjen. Jedanaesto poglavlje je takođe preimenovano u „Konkurentska dinamika“ da bi se istaknuo značajan materijal koji je dodat o marketingu za vreme ekonomskog pada.
• Na kraju knjige nalaze se slučajevi vezani za poslovnu praksu regiona koji će studentima pomoći da teoriju pretoče u stvarnost koja ih okružuje. Odgovarajući na pitanja postavljena iza svakog slučaja moći će se proveriti znanje i povezati konkretan slučaj s iznesenim teoretskim postavkama.


O ČEMU SE U UPRAVLJANJU MARKETINGOM RADI?
Upravljanje marketingom je vodeći marketinški tekst jer njegov sadržaj i organizacija stalno odražavaju promene u marketinškoj teoriji i praksi. Prvo izdanje Upravljanja marketingom, objavljeno 1967. godine, uvelo je ideju da se preduzeća moraju voditi prema svojim potrošačima i tržištu. Međutim, malo su se spominjale one teme koje danas važe za ključne, kao što su segmentacija, odabir ciljnog tržišta i pozicioniranje. Pojmovi kao što su tržišna vrednost marke, analiza vrednosti za potrošača, marketing baza podataka, e-trgovina, mreže vrednosti, hibridni kanali, upravljanje lancem nabavke i integrirane marketinške komunikacije, nisu bili deo ondašnjeg marketinškog vokabulara. Upravljanje marketingom nastavlja da odražava promene u marketinškoj disciplini u poslednjih 40 godina.

Preduzeća danas prodaju robu i usluge putem niza direktnih i indirektnih kanala. Masovno oglašavanje nije ni blizu efikasno kao što je bilo, tako da marketinški stručnjaci istražuju nove oblike komunikacije, kao što su iskustveni, zabavni i virusni marketing. Kupci govore preduzećima kakve vrste proizvoda ili usluga žele i kada, gde i kako žele da ih kupe. Sve više obaveštavaju druge kupce o tome šta misle o nekoj firmi ili proizvodu i u tu svrhu se služe e-poštom, blogovima, podcastima i drugim digitalnim medijima. Poruke preduzeća postaju manji deo njihove ukupne „komunikacije“ o proizvodu ili usluzi. Zbog toga preduzeća menjaju orijentaciju sa upravljanja portfolijom proizvoda na upravljanje portfolijima klijenata, sastavljajući baze podataka s pojedinim klijentima kako bi mogli da ih bolje razumeju i kako bi znali da stvore individualne ponude i poruke. Oni se manje bave standardizacijom proizvoda i usluga, a više odabirom tržišnih niša i prilagođavanjem klijentima.

Monologe s klijentima zamenjuju dijalozima. Rade na poboljšanju metoda merenja profitabilnosti klijenata i stvaranju doživotne vrednosti za klijenta. Insistiraju na merenju povrata svojih tržišnih ulaganja i njegov uticaj na vrednosti za deoničare. Takođe su zaokupljeni etičkim i društvenim implikacijama svojih marketinških odluka. Kako se preduzeća menjaju, menja se i njihova marketinška organizacija. Marketing više nije služba preduzeća zadužena za ograničeni broj zadataka – to je poduhvat koji obuhvata celo preduzeće. On pokreće viziju, misiju i strateško planiranje preduzeća. Marketing uključuje odluke poput: koga preduzeće želi kao svog klijenta, koje potrebe treba zadovoljiti, koje proizvode i usluge ponuditi, koje cene postaviti, kakvu komunikaciju poslati i primiti, koje distribucijske kanale upotrebiti i kakva partnerstva razviti. Marketing uspeva samo onda kada svi sektori rade zajedno da bi postigli cilj: kada inženjering dizajnira pravi proizvod, finansije omoguće potrebna sredstva, služba nabavke kupi kvalitetan materijal, proizvodnja napravi kvalitetan proizvod na vreme, a računovodstvo meri profitabilnost različitih klijenata, proizvoda i oblasti.

Da bi se pozabavili svim tim različitim promenama, dobri marketinški stručnjaci praktikuju holistički marketing. Holistički marketing je razvoj, stvaranje i sprovođenje marketinških programa, procesa i aktivnosti, koje obuhvataju širinu i međusobnu zavisnost upletenu u današnje marketinško okruženje. Ispod su navedene četiri ključne dimenzije holističkog marketinga:
1. Interni marketing – osigurati da svi u organizaciji usvoje prikladne marketinške principe, naročito stariji menadžment.
2. Integrisani marketing – osigurati da se višestruka sredstva stvaranja, dostavljanja i komunikacije vrednosti primenjuju i kombinuju na najbolji način.
3. Marketing odnosa – posedovanje bogatih višestruko aspektiranih odnosa s kupcima, učesnicima kanala i drugim marketinškim partnerima.
4. Društveno odgovoran marketing – razumevanje etičkih, ekoloških, pravnih i društvenih efekata marketinga.

Ove četiri dimenzije utkane su u knjigu i ponekad su eksplicitno navedene. Tekst se konkretno bavi budućim zadacima koji čine savremeno upravljanje marketingom u 21. veku:
1. Razvijanje marketinških strategija i planova
2. Obuhvatanje marketinških uvida i izvođenja
3. Povezivanje s kupcima
4. Izgradnja snažnih marki
5. Oblikovanje tržišne ponude
6. Isporučivanje vrednosti i slanje poruke o tome
7. Stvaranje uspešnog dugoročnog rasta.


Kratak sadržaj

1. DIO: RAZUMIJEVANJE UPRAVLJANJA MARKETINGOM
1. poglavlje Definiranje marketinga za 21. Stoljeće
2. poglavlje Razvijanje marketinških strategija i planova

2. DIO: DOBIVANJE UVIDA U MARKETING
3. poglavlje Prikupljanje informacija i predviđanje potražnje
4. poglavlje Provođenje marketinškog istraživanja

3. DIO: POVEZIVANJE S POTROŠAČIMA
5. poglavlje Stvaranje dugoročno lojalnih odnosa
6. poglavlje Analiza tržišta krajnje potrošnje potrošača
7. poglavlje Analiza tržišta poslovne potrošnje
8. poglavlje Identificiranje tržišnih segmenata i odabir ciljnih tržišta

4. DIO: IZGRAĐIVANJE SNAŽNIH MARKI
9. poglavlje Izgradnja tržišne vrijednosti marke
10. poglavlje Umijeće pozicioniranja marke
11. poglavlje Konkurentska dinamika

5. DIO: OBLIKOVANJE TRŽIŠNE PONUDE
12. poglavlje Određivanje strategije proizvoda
13. poglavlje Oblikovanje usluga i upravljanje njima
14. poglavlje Razvijanje cjenovnih strategija i programa

6. DIO: ISPORUKA VRIJEDNOSTI
15. poglavlje Oblikovanje i upravljanje integriranim marketinškim kanalima
16. poglavlje Upravljanje maloprodajom, veleprodajom i logistikom

7. DIO: ODAŠILJANJE PORUKE O VRIJEDNOSTI
17. poglavlje Oblikovanje integriranih marketinških komunikacija i upravljanje njima
18. poglavlje Upravljanje masovnim komunikacijama: oglašavanje, unapređenje prodaje, događaji i iskustva te odnosi s javnošću
19. poglavlje Upravljanje osobnim komunikacijama: izravni i interaktivni marketing, marketing usmenom predajom i osobna prodaja

8. DIO: OSTVARIVANJE USPJEŠNOGA DUGOROČNOG RASTA
20. poglavlje Uvođenje novih tržišnih ponuda
21. poglavlje Prodiranje na globalna tržišta
22. poglavlje Dugoročno upravljanje holističkom marketinškom organizacijom

PHILIP KOTLER je vodeći svetski autoritet iz oblasti marketinga. Uvaženi je profesor međunarodnog marketinga na Kellog School of Management na Univerzitetu Northwestern. Magistarski rad je odbranio na Univerzitetu Chicago, a doktorat na MIT-ju, oba iz ekonomije. Autor je dvadesetak knjiga na temu marketinga u različitim specijalizovanim područjima kao i stotinak članaka objavljenih u stručnim časopisima. Dobitnik je brojnih nagrada za zasluge u proučavanju i unapređivanju nauke o marketingu.

KEVIN L. KELLER je prepoznat kao jedan od međunarodnih vođa u proučavanju strateškog brend menadžmenta i integrisanih marketinških komunikacija. Keller je E. B. Osborn profesor marketinga na Amos Tuck School of Business Administration na Univerzitetu Dearthmouth. Njegova istraživanja su često citirana, dobitnik je brojnih nagada, radio je kao savetnik za brendove marketinškim stručnjacima u mnogim kompanijama kao što su Disney, Ford, Intel, Levi Strauss, Nike, P&G i Starbucks.

MAJA MARTINOVIĆ je profesor na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa, gde od 2004. godine predaje predmete iz oblasti marketinga na stručnim i MBA studijama, a od 2007. godine je i šef Katedre za marketing i komunikacije, kao i prodekan Diplomske škole na ZŠEM-u. Predmet Going to Market je predavala na MBA studiju Barcelona Management Instituta (BMI), predaje na MBA studijama Sarajevo Graduate Business School u saradnji sa University of Delaware i Texas A&M University-Commerce na predmetu Marketing Management.

Delovi knjige

      Predgovor

      Sadržaj

Komentari (0)

Dodaj komentar

Vaša ocena:

Besplatna dostava

za narudžbine veće od 5.000,00 RSD

Plaćanje pouzećem

Mogućnost plaćanja kuriru prilikom preuzimanja

Povrat proizvoda

ukoliko dobijete oštećeni proizvod, vratite ga, a mi ćemo vam poslati novi

Jednostavna narudžbina

24h, 7 dana u nedelji, 365 dana u godini

Preporuka sličnih proizvoda