PRINCIPI MARKETINGA | Filip Kotler, Veronika Vong, Džon Sonders, Geri Armstrong | iLearn.rs

PRINCIPI MARKETINGA

Autori: Filip Kotler, Veronika Vong, Džon Sonders, Geri Armstrong
ISBN: 978-86-86313-03-4
Izdavač: Mate d.o.o.
Godina: 2007.
Opšte informacije: Tvrdi povez, 992 str., 21,0 cm x 26,0 cm
Jezik: Srpski jezik
Dostupnost: Da

5.680,00 RSD
2.600,00 RSD
Količina:
1
  • Opis
  • Dodatni sadržaj
  • Komentari (0)

Opis

IV EVROPSKO IZDANJE NAJPOZNATIJEG SVETSKOG UDŽBENIKA IZ MARKETINGA NA SRPSKOM JEZIKU!

Ovo je prvo prevedeno izdanje vrhunskog svetskog udžbenika neophodnog za sve koji se bave marketingom. Pokriva sva osnovna područja iz savremene marketinške teorije i prakse, pa je zbog toga nezaobilazno štivo za studente, ali i stručnjake koji žele da obnove ili dopune postojeća znanja.

Knjiga „Principi marketinga“ daje sveobuhvatni uvid u tematiku na vrlo pristupačan način, sa puno primera i slučajeva iz prakse. Izuzetno dobro je grafički opremljena i aktuelna, jer autori, između ostalog, govore i o novim tendencijama u marketingu, kao što su internet poslovanje i e-trgovina, o globalnom marketingu u 21. veku, društvenoj odgovornosti, izgradnji i upravljanju globalnim markama, kao i o drugim područjima savremenog marketinga.

Teorijska pojašnjenja i iznošenje primera iz prakse poznatih svetskih kompanija daju rešenja za probleme sa kojima se svakodnevno susreću menadžeri radeći u dinamičnom području modernog marketinga.

Sadržaj knjige uključuje i strateški marketing i marketinško okruženje, ponašanje potrošača, marketinško istraživanje, segmentaciju i pozicioniranje, marketing odnosa, konkurentne strategije, kao i marketing mix sa svim njegovim delovima: proizvodom i uslugama, određivanjem cena, integrisanom marketinškom komunikacijom i upravljanjem distribucijom.

Ilustrovani primeri i studije slučajeva iz cele Evrope i sveta izneseni su tako da teme poglavlja smeštaju u kontekst i tako postaju razumljive, zanimljive i bliže studentima.

Knjiga je izvrsno grafički opremljena fotografijama u boji, oglasima, tabelama, slikama koje ilustruju i oživljavaju teme o kojima pišu autori.

NAPOMENE ZA ČITAOCE:
• Praktičan, menadžerski pristup marketingu vrhunskih znalaca u tom području priprema studente za poslovne izazove u stvarnom svetu.
• Savremeni i relevantni primeri i primena objašnjavaju velike odluke s kojima se suočavaju marketinški menadžeri.
• Svako poglavlje otvaraju Uvodni primeri koji prikazuju glavniprimer određene, zanimljive situacije na tržištu.
• Uvid u marketing su tekstovi koji daju kratke primere i studije slučaja firmia.
• Oglasi u boji ukazuju na snažan uticaj marketinga na naš svakodnevni život.
• U potpunosti obnovljeni i osavremenjeni Uvodni primeri, Uvid u marketing i Primeri za zaključak odražavaju porast uticaja e-trgovine.
• Obnovljene tablice u boji, oglasi i prikazi naglašavaju ključne ideje i marketinške strategije.
• Sveobuhvatna Internet stranica, koja sadrži bogate materijale za nastavnike i studente, dostupna je na adresi www.pearsoned.co.uk/kotler. U potpunosti obnovljena, ta se stranica može pohvaliti odličnim dodacima, poput novih studija slučajeva, novih pitanja s višestrukim izborom i  primerima odgovora na pitanja s DVD-a Marketing in Practice.

ČETVRTO EVROPSKO IZDANJE:
Četvrto evropsko izdanje Principi marketinga nudi značajna poboljšanja u uglu posmatranju, organizaciji, sadržaju i stilu. Uzevši u obzir internacionalnost Evrope, te rast globalizacije, primeri i slučajevi su uzeti ne samo iz Evrope, već i iz SAD-a, Japana, jugoistočne Azije i Afrike. Neki primeri i slučajevi se tiču nacionalnih pitanja, ali i oni su izabrani zato što prikazuju teme od važnosti za studente širom sveta. Mnogi uključuju razvoj elektronske trgovine, mobilnih komunikacija, mode i zabave. Iako takvi slučajevi pokrivaju mnoga tržišta i proizvode, marke i potrošači koje smo izabrali bliski su iskustvima i stremljenjima čitalaca.

Ova knjiga ima osam delova. Prva četiri pokrivaju marketinške pojmove i strategiju, a druga četiri marketing miks.
Prvi deo – Marketing danas – daje uvod u marketing u svetu koji se menja i zatim odmah uvodi temu strategijskog marketinga kao načina sjedinjavanja svih aktivnosti marketinga. Osim što daje prvi okvir za marketinško razmišljanje, poglavlje prikazuje veze između poglavlja koja slede i priprema teren za ostatak teksta.
Drugi deo – Marketinške odrednice – počinje s trećim poglavljem koje istražuje sve dimenzije okruženja u kojem se takmiče današnja preduzeća. Za razliku od većine drugih tekstova, koji velike trendove koji se pojavljuju u okruženju poput internet revolucije, globalizacije i uloge marketinga u širem društvu, spominju u završnim primedbama na kraju knjige, Principi marketinga odmah uvode te teme. Novo, četvrto poglavlje razmatra kako bi marketinške strategije i praksu trebalo prilagoditi da bi iskoristile Internet, koji je postao važan element u savremenom marketingu. Peto poglavlje bavi se važnim pitanjima društveno odgovornog marketinga, dok šesto poglavlje obrađuje marketing na globalnom tržištu.
Treći deo – Tržišta – obrađuje ponašanje potrošača i način prikupljanja informacija o tržištu. Sedmo poglavlje istražuje ponašanje potrošača i tržišta krajnje potrošnje u kome mi, krajnji potrošači, živimo. Osmo poglavlje, proučava marketing na tržištu poslovne potrošnje, uključujući prodaju međunarodnim vladinim agencijama. Iako su manje uočljiva u glavnoj trgovačkoj četvrti, najviše marketinških aktivnosti odvija se na tržištima poslovne potrošnje. Deveto poglavlje daje celoviti pregled marketinškog istraživanja i pokriva ceo niz metoda prikupljanja informacija važnih pri donošenju marketinških odluka.
Četvrti deo – Strategija – započinje poglavljem o tome kako podeliti tržišta na tržišne segmente, izabrati ciljna tržišta i smestiti proizvode i usluge u glave potrošača. Jedanaesto poglavlje zatim prikazuje kako izgraditi odnos s potrošačima kroz zadovoljstvo kupaca, kvalitet, vrednost i uslugu, dok dvanaesto poglavlje istražuje načine osmišljavanja ske prednosti postojanja konkurencije i efikasnogtakmičenja.

Poslednja četiri poglavlja obrađuju marketing miks.
Peti deo – Proizvod – ima tri poglavlja. Trinaesto poglavlje, koje govori o strategijama proizvoda i kreiranja marki, opširno obrađuje savremene teme poput vrednosti marke (brenda), pozicioniranja marke, upravljanja markom i novog kreiranja marke (rebranding). Četrnaesto poglavlje bavi se razvojem novih proizvoda i marki te načinom upravljanja proizvodom tokom njegovog životnog veka. Poslednje poglavlje u ovom delu detaljno obrađuje vrlo važno područje marketinških usluga.
Šesti deo – Cena – predstavljena je u jednom, sveobuhvatnom poglavlju, šesnaestom, koje razrađuje ključna razmatranja i pristupe određivanju cena i utvrđivanje strategija određivanja cena u okruženju koje se sve više vodi vrednošću i dinamičnim određivanjem cena.
Sedmi deo – Propaganda – sadrži tri poglavlja. Sedamnaesto poglavlje razmatra važnost razvoja strategije integrisanih marketinških komunikacija. Oglašavanje, unapređenje prodaje i odnosi s javnošću obrađeni su u osamnaestom poglavlju. Ovaj deo završava se devetnaestim poglavljem o ličnoj prodaji i drugim oblicima direktnog marketinga.
Osmi deo – Distribucija – predstavlja poslednju etapu procesa dovođenja proizvoda ili usluga do kupca. Dvadeseto poglavlje, poslednje u knjizi, razmatra tradicionalni protok roba i usluga kroz kanale marketinga i logističko upravljanje veleprodajom i maloprodajom.

POHVALE KNJIZI:
“Novo izdanje ove zaista evropske knjige pokriva ne samo principe marketinga, nego i unapređuje teme na osnovu svojih inovativnih resursa i njene savremene rasprave o održivosti marketinga. Ovo poslednje je posebno važno jer njen uticaj na način na koji se praktikuje i izučava marketing se više ne može ignorisati i diskusijom o ovoj temi knjiga ostaje fundamentalni resurs.”
— T. C. Melewar, profesor marketinga i strategije na Brunel Business School i urednik časopisa Journal of Brand Management

“Principi marketinga je snažno napisan tekst koji kombinuje kompleksnu mešavinu akademskog uspeha i praktičnih iskustava na visoko angažovan način. Knjigu mora pročitati bilo ko ko želi da uči o najznačajnijim pitanjima danas kao što su održivost, etika, društvena odgovornost i ekologija. Ovo je verovatno prvi put u da jedna knjiga iz oblasti marketinga ide ovako daleko o tim pitanjima.”
— Nnamdi O. Madichie, University of East London Business School

“Održivi marketing je sada izuzetno aktuelan i ova knjiga obuhvata suštinu te teme na vrlo pristupačan način, koristeći savremene studije slučaja i kampanje. Stil i pristup daje dobar balans razumevanja uz kombinaciju akademskog i praktičnog aspekta.”
— Dr Ruth Ashford, direktor departmana za marketing i prodaju, Manchester Metropolitan University Business School

Kratak sadržaj:

Prvi deo - Marketing danas
Poglavlje 1: Marketing danas
Poglavlje 2: Strategijski marketing

Drugi deo - Marketinške odrednice
Poglavlje 3: Marketinško okruženje
Poglavlje 4: Marketing u doba interneta
Poglavlje 5: Marketing i društvo: društvena odgovornost i marketinška etika
Poglavlje 6: Globalno tržište

Treći deo - Tržišta
Poglavlje 7: Tržišta krajnje potrošnje
Poglavlje 8: Tržišta poslovne potrošnje
Poglavlje 9: Marketinška istraživanja

Četvrti deo - Osnovna strategija
Poglavlje 10: Segmentacija i pozicioniranje
Poglavlje 11: Marketing odnosa
Poglavlje 12: Strategija konkurencije

Peti deo - Proizvod
Poglavlje 13: Strategija proizvoda i kreiranja marke
Poglavlje 14: Strategija razvoja novih proizvoda i životnog ciklusa proizvoda
Poglavlje 15: Marketing usluga

Šesti deo - Cena
Poglavlje 16: Određivanje cena

Sedmi deo - Propaganda
Poglavlje 17: Strategija integrisanih marketinških komunikacija
Poglavlje 18: Oglašavanje, unapređenje prodaje i odnosi s javnošću
Poglavlje 19: Lična prodaja i direktni marketing

Osmi deo - Distribucija
Poglavlje 20: Upravljanje marketinškim kanalima

Rečnik pojmova
Indeks pojmova
Indeks kompanija

FILIP KOTLER (PHILIP KOTLER) je profesor međunarodnog marketinga, odlikovan počasnom titulom S. C. Johnson & Son Distinguished Professor, na J. L. Kellogg Graduate School of Management, Univerzitet Northwestern. Magistrirao je ekonomiju na Univerzitetu u Čikagu a doktorirao iz iste oblasti na MIT-u. Dr Kotler je autor knjige Upravljanje marketingom (hrvatsko izdanje MATE, prim..prev.). Napisao je i nekoliko drugih vrlo uspešnih knjiga, kao i preko sto članaka za vodeće časopise. Jedini je trostruki dobitnik nagrade Alpha Kappa Psi za najbolji članak godine u časopisu Journal of Marketing. Između mnogobrojnih nagrada koje je primio valja istaći nagradu Paul D. Converse koju mu je dodelilo Američko udruženje za marketing (American Marketing Association) za „izuzetan doprinos nauci o marketingu“ i nagradu Stuart Henderson Brit za marketinškog stručnjaka godine. 1985. godine imenovan je za prvog dobitnika dve velike nagrade: Nagrade za istaknutog marketinškog pedagoga koju dodeljuje Američko udruženje za marketing i Nagrade Filip Kotler (Philip Kotler) za izvanredan doprinos marketingu u oblasti zdravstva. Dr Kotler bio je predsednik Američkog udruženja za marketing. Savetuje mnoge velike američke i druge strane kompanije o marketinškoj strategiji.

VERONIKA VONG (VERONICA WONG) je profesor marketinga i načelnica Odseka za marketing na Poslovnoj školi Aston. Diplomirala je i magistrirala na Univerzitetu u Bradfordu, a doktorirala na Univerzitetu u Mančesteru. Članica je Kraljevskog društva za humanističke nauke (Royal Society of Arts) i Instituta za marketing Čarterd (Chartered Institute of Marketing). Potpredsednica je Evropske akademije za marketing (European Marketing Academy) i britanskog Veća za ekonomska i socijalna istraživanja Virtuelnog koledža za menadžment, psihologiju, lingvistiku i obrazovanje (Economic and Social Research Council, Virtual College for Management, Psychology, Linguistics and Education). Rođena je u Maleziji gde se i školovala do odlaska na fakultet. Radila je na Univerzitetu u Lougborou (Loughborough-u) i Vorviku (Warwick-u). Takođe je podučavala u Maleziji i radila za Ciba Laboratories u Velikoj Britaniji. Sarađivala je s celim nizom međunarodnih kompanija i vladinim i privatnim telima koja se bave inovacijom proizvoda i upravljanjem proizvoda, uključujući Savetodavnu jedinicu za inovacije pri britanskom Ministarstvu trgovine i industrije i Veće za marketing. Objavila je preko šezdeset članaka u vodećim časopisima, uključujući Journal of International Business Studies, Journal of Product Innovation Management, Technovation i Industrial Marketing Management.

DŽON SONDERS (JOHN SAUNDERS) je profesor marketinga, upravnik Poslovne škole Aston i prorektor Univerziteta Aston. Diplomirao je na Univerzitetu u Lougborou (Loughborough-u), magistrirao na Univerzitetu u Krenfildu (Cranfield-u). Član je Evropske akademije za marketing (European Marketing Academy), Britanske akademije za menadžment (British Academy of Management), Instituta za marketing Čarterd (Chartered Institute of Marketing) i Kraljevskog društva za podsticanje umetnosti, proizvodnje i trgovine (Royal Society for the Encouragement of Arts, Manufactures and Commerce). Radio je za Hawker Siddeley i British Aerospace, ali i kao konsultant za mnoge vodeće organizacije, uključujući Rolls-Royce, Unilever, Nestlé, Ford, Evropsku komisiju, Kabinet Vlade i singapursku Vladu. Dekan je senata Instituta za marketing Črterd (Chartered) i član Upravnog odbora Evropske fondacije za razvoj marketinga kao i Odbora za akreditaciju Udruženja za napredovanje poslovnih škola (Association to Advance Collegiate Schools of Business). Njegovo međunarodno iskustvo uključuje rad na akreditaciji poslovnih škola za EQUIS i AACSB, a takođe je učestvovao u ocenjivanju nacionalnog istraživanja u Velikoj Britaniji, Holandiji i Novom Zelandu. Napisao je knjigu The Marketing Initiative, a koautor je knjiga Marketing Strategy and Competitive Positioning. Objavio je preko osamdeset članaka u časopisima Journal of Marketing, Journal of Marketing Research, Marketing Science, Journal of International Business Studies, Journal of Product Innovation Management, International Journal of Research in Marketing i dr.

GERI ARMSTRONG (GARY ARMSTRONG) je profesor i šef katedre za marketing na Poslovnoj školi Kenan-Flagler Univerziteta Severna Karolina u Čapel Hilu (Chapel Hill-u). Doktorirao je iz oblasti marketinga na Univerzitetu Northwestern. Dr Armstrong napisao je mnogobrojne članke za vodeće naučne časopise i sarađivao je s mnogim kompanijama kao konsultant za marketinšku strategiju; međutim, podučavanje je njegova prva ljubav. Vrlo je aktivan u organizaciji dodiplomskih poslovnih studija u školi Kenan-Flagler te je primio nekoliko nagrada za svoj rad. 2004. godine dr Armstrong je, po četvrti put od Odbora guvernera Univerziteta Severna Karolina, primio nagradu za izvanredan pedagoški rad, što je najveća nagrada koja se dodeljuje na tom Univerzitetu.

Delovi knjige

      Sadržaj

Video sadržaj

      Filip Kotler - Intervju za RTV B92

      Prilog TV B92 o Konferenciji Filipa Kotlera u Beogradu

Komentari (0)

Dodaj komentar

Vaša ocena:

Besplatna dostava

za narudžbine veće od 5.000,00 RSD

Plaćanje pouzećem

Mogućnost plaćanja kuriru prilikom preuzimanja

Povrat proizvoda

ukoliko dobijete oštećeni proizvod, vratite ga, a mi ćemo vam poslati novi

Jednostavna narudžbina

24h, 7 dana u nedelji, 365 dana u godini

Preporuka sličnih proizvoda