MIKROEKONOMIJA | Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld | iLearn.rs

MIKROEKONOMIJA

Autori: Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
ISBN: 953-6070-99-5
Izdavač: Mate d.o.o.
Godina: 2005.
Opšte informacije: Meki povez, 707 str., 20,5 cm x 26,0 cm
Jezik: Hrvatski jezik
Dostupnost: Da

4.950,00 RSD
2.600,00 RSD
Količina:
1
  • Opis
  • Dodatni sadržaj
  • Komentari (0)

Opis

KLJUČNA TEMATIKA ZA USPEŠNO MENADŽERSKO ODLUČIVANJE!

Peto izdanje Mikroekonomije sadrži teoretske matematičke postupke koji su relevantni i lako primenjivi u procesu donošenja odluka, kako od strane menadžera, tako i prilikom vođenja državne politike.

Ovaj akcenat na primenjivost je postignut i uključivanjem 107 opširnih primera koji obrađuju teme poput analize potražnje, troška i tržišne efikasnosti, strategije određivanje cena, odluke o ulaganju i proizvodnji i analiza državne politike.

Za čitaoce koje zaista zanima kako svet funkcioniše, mikroekonomija je jedna od najzahvalnijih i najzanimljivijih oblasti koje se mogu studirati. Dobro vladanje mikroekonomijom je ključno za menadžersko odlučivanje, za kreiranje i razumevanje državnih politika i uopšteno za razumevanje kako funkcioniše moderna ekonomija.

Ova knjiga je napisana o mikroekonomiji zato što autori veruju da čitaocima treba približiti nove teme koje su poslednjih godina zauzele centralno mesto u mikroekonomiji - teorije igara i konkurentne strategije, uloga nesigurnosti i informacija, analiza određivanja cene od strane firmi koje poseduju tržišnu moć. Autori su takođe mislili da čitaocima treba pokazati kako mikroekonomija može pomoći pri razumevanju onoga što se događa oko nas i kako se mikroekonomija može iskoristiti kao praktično oruđe prilikom donošenja odluka. Mikroekonomija je važna i dinamična oblast, ali čitaocima treba ukazati na njenu relevantnost i korisnost.

Peto izdanje Mikroekonomije pokriva dramatične promene do kojih je na ovom polju došlo posljednjih godina. Postoji rastući interes za teoriju igara i strateške međuodnose firmi (12. i 13. poglavlje), za ulogu i važnost nesigurnosti i asimetričnih informacija (5. i 17. poglavlje), za strategije određivanje cena firmi koje poseduju tržišnu moć (10. i 11. poglavlje), kao i za kreiranje mera koje će se efikasno nositi s eksternalijama poput zagađenja životne sredine (18. poglavlje). Ove teme, kojima je većina knjiga tek nedavno posvetila pažnju, su ovde detaljno obrađene.

Iako Mikroekonomija pokriva široku oblast i sadrži aktuelne teme, to ne znači da je teška ili "za napredne". Autori su se trudili da izloženo gradivo bude jasno, zanimljivo i privlačno. Čvrsto veruju da bi učenje mikroekonomije trebalo biti ugodno i podsticajno. Osim u dodacima i beleškama, u Mikroekonomiji nema matematičkih izračunavanja.


NOVO U PETOM IZDANJU:
Svako novo izdanje ove knjige nadovezivalo se na uspeh prethodnog dodavanjem brojnih novih tema, novih i osveženih primera, kao i poboljšanim izlaganjem postojećeg materijala. Peto izdanje nastavlja tu tradiciju. Dodat je novi odeljak o aukcijama u 13. poglavlju (Teorija igara i konkurentska strategija), proširen je deo teksta posvećen analizi ponude i tražnje u drugom poglavlju, kao i obrada troškova u 7. i 8. poglavlju. Osim toga, dodato je nekoliko novih primera, a veći broj starih primera je zamijenjen novima.

Sledeći želje mnogih vernih čitalaca, nije se menjao raspored poglavlja. Međutim, znatno su izmenjeni delovi prvih osam poglavlja, tako da su neki osnovni pojmovi sada objašnjeni bolje i sistematičnije. Pri promenama autori su se vodili, kao i uvek, željom da sadržaj ovog udžbenika učine što jasnijim, razumljivijim i zanimljivijim.

Peto izdanje Mikroekonomije je, kao i četvrto, odštampano u četiri boje. Kao i ranije, autori su se trudili da upotrebom boje grafikone učine što preglednijima i pedagoški efikasnijima. Pored toga, dodali su i nekoliko novih grafikona i promenili brojne postojeće kako bi ih učinili tačnijim i jasnijim.

Format teksta u ovom izdanju je veći od onog u prethodnim. To je omogućilo korišćenje novih pedagoških oruđa. Ključni pojmovi su sada odštampani masnim slovima, a njihove definicije se nalaze na marginama teksta. Važne mikroekonomske ideje se često temelje na konceptima koji se iznose ranije u tekstu. Zbog te činjenice dodate su brojne pojmovne poveznice na rubove stranica koje čitaoce upućuju na relevantni obrađeni materijal.


DODATNI MATERIJALI:
Nastavnicima i studentima koji budu koristili peto izdanje Mikroekonomije na raspolaganju su dodatni materijali visokog kvaliteta. Nora Underwood sa University of California pripremila je Priručnik za nastavnike (Instructor's Manual) koji sadrži detaljna rešenja svih pitanja za ponavljanje i zadataka s kraja poglavlja. Svako poglavlje takođe sadrži savete za predavače koji služe sažimanju ključnih pojmova i dodatna pitanja za ponavljanje s rešenjima.

Banka testova (Test Bank), koju je pripremio John Crooker s Texas Tech University, sadrži preko 2.000 rešenih pitanja od kojih su neka s višestrukim ponuđenim odgovorima. Banka testova je pripremljena za upotrebu zajedno s programskim paketom Test Manager firme Prentice Hall. Nastavnici uz pomoć ovog programa mogu pripremati, prilagođavati i spremati testove za upotrebu u učionici.

Jeffrey Caldwell i Steven Smith s Rose State College su za peto izdanje pripremili PowerPoint nastavne prezentacije koje se mogu skinuti s internet stranice ovog udžbenika (www.prenhall.com/pindyck). Nastavnici mogu sadržaj prilagođavati svojim predavanjima.

Priručnik za učenje (Study Guide), koji su pripremili Valerie Suslow sa University of Michigan i Jonathan Hamilton sa University of Florida, sadrži mnoštvo različitih materijala za ponavljanje i zadataka za studente. Svako poglavlje sadrži popis važnih pojmova, sažetke poglavlja, preglede koncepta, skupove problema i test za samoocenjivanje. Za sve vežbe, grupe problema i testove za samoocenjivanje data su podrobna rešenja.

Prentice Hall's Learning on the Internet Partnership (myPHLIP)/Companion Web site (www.prenhall.com/pindyck) je internet stranica koja sadrži online vežbe, aktivnosti i resurse koji su nadogradnja ovom udžbeniku. Novi resursi se dodaju svake dve sedmice kako bi studentima i nastavnicima na raspolaganju bila ažurna podrška. Stranica sadrži i on-line priručnik za učenje (On-line Study Guide), koji je pripremio Peter Zaleski sa Villanova University. Tamo se nalaze pitanja s ponuđenim višestrukim odgovorima i pitanja za pisanje eseja. On-line priručnik za učenje ima ugrađenu opciju za ocenjivanje koja studentima pruža trenutnu povratnu informaciju i komentar uspešnosti.

Nastavnicima su na raspolaganju opcije koje olakšavaju slaganje nastavnog programa, pružaju odgovore na internet vežbe i omogućuju komunikaciju s kolegama nastavnicima kroz arhive predavanja i chat program. Nastavnici odatle mogu i preuzimati dodatke i nastavna pomagala, uključujući i priručnik za nastavnike, kao i PowerPoint prezentacije. Nastavnici se trebaju obratiti Prentice Hall-u kako bi dobili korisničko ime i šifru za pristup internet resursima za nastavnike.

Prentice Hall je za nastavnike pripremio on-line alate za pomoć kod pripreme on-line nastave. Postoji sadržaj i opcije koje nastavnicima omogućuju stvaranje punokrvnih on-line predavanja ili dodatnih on-line materijala koji nadopunjuju klasičnu nastavu. Sadržaj je dostupan na WebCT i Blackboard platformama.

Kratak sadržaj

UVOD: TRŽIŠTA I CIJENE
1. Uvodna razmatranja
2. Osnove ponude i potražnje

PROIZVOĐAČI, POTROŠAČI I KONKURENTNA TRŽIŠTA
3. Ponašanje potrošača
4. Pojedinačna i tržišna potražnja
5. Izbor u uvjetima nesigurnosti
6. Proizvodnja
7. Trošak proizvodnje
8. Maksimalizacija profita i konkurentna ponuda
9. Analiza konkurentnih tržišta

STRUKTURA TRŽIŠTA I KONKURENTSKA STRATEGIJA
10. Tržišna moć: monopol i monopson
11. Određivanje cijene i tržišna moć
12. Monopolistička konkurencia i oligopol
13. Teoria igara i konkurentska strategia
14. Tržišta faktora proizvodnje
15. Ulaganja, vjerne i tržišta kapitala

INFORMACIJE, NEUSPJEH TRŽIŠTA I ULOGA DRŽAVE
16. Opća ravnoteža i ekonomska efikasnost
17. Tržišta s asimetričnim informaciama
18. Eksternalie i javna dobra

Dodatak: Osnove regresije
Pojmovnik
Rješenja odabranih zadataka
Kazalo

ROBERT S. PINDYCK je Mitsubishi Bank profesor ekonomije i finansija na Sloan School of Management u sklopu MIT-a. On je takođe i saradnik istraživač pri National Bureau of Economic Research i član Ekonometrijskog društva, bio je gostujući profesor ekonomije na Univerzitetu u Tel Avivu. Doktorat iz ekonomije odbranio je na MIT-u 1971. godine. Profesor Pindyck je istraživao i pisao o mnoštvu tema iz mikroekonomije i industrijske organizacije. Neke od tih tema su: efekti nesigurnosti na ponašanje firme i strukturu tržišta, odrednice tržišne moći, ponašanje finansijskih tržišta i tržišta prirodnih izvora i roba kao kriterijumi pri donošenju odluka o ulaganju. Bio je savetnik većem broju javnih i privatnih preduzeća, a trenutno je jedan od urednika časopisa The Review of Economics and Statistics. Zajedno s Danielom Rubinfeldom napisao je bestseler Econometric Models and Economic Forecasts, a na temelju tog udžbenika će se možda jednog dana snimiti film.

DANIEL L. RUBINFELD je Robert L. Bridges profesor prava i profesor ekonomije na University of California u Berkeley-u. Ranije je predavao na Suffolk University, Wellesley College i University of Michigan. Od juna 1997. do decembra 1998. bio je zamenik državnog tužioca za antimonopolske poslove pri Ministarstvu pravosuđa SAD-a. Profesor Rubinfeld je bio član National Bureau of Economic Research, Centra za napredne studije nauke o ponašanju i Zadužbine John Simon Guggenheim. 1967. godine je diplomirao matematiku na Univerzitetu Princeton, a 1972. doktorirao ekonomiju na MIT-u. Profesor Rubinfeld je autor mnoštva članaka iz oblasti konkurentske politike, prava i ekonomije, prava i statistike, kao i javne ekonomije. Trenutno je član uredništva časopisa International Review of Law and Economics, a bio je i dekan i načelnik Programa za sudstvo i socijalnu politiku na Berkeley-u od 1987. do 1990. i od 1999. do 2000. godine. Zajedno s Robertom Pindyckom napisao je Econometric Models and Economic Forecasts, a nada se da će glumiti glavnu ulogu u filmskoj verziji tog udžbenika.

Delovi knjige

      Predgovor

      Sadržaj

      O autorima

Komentari (0)

Dodaj komentar

Vaša ocena:

Besplatna dostava

za narudžbine veće od 5.000,00 RSD

Plaćanje pouzećem

Mogućnost plaćanja kuriru prilikom preuzimanja

Povrat proizvoda

ukoliko dobijete oštećeni proizvod, vratite ga, a mi ćemo vam poslati novi

Jednostavna narudžbina

24h, 7 dana u nedelji, 365 dana u godini

Preporuka sličnih proizvoda