grupa=0000000$55 | sa=izdavači-proizvođači | opis=