grupa=0000000$30 | sa=izdavači-proizvođači | opis=