grupa=0000000$17 | sa=izdavači-proizvođači | opis=