grupa=0000000$14 | sa=izdavači-proizvođači | opis=