grupa=0000000$10 | sa=izdavači-proizvođači | opis=