English language

Konferencija je otkazana

Zašto doći na Konferenciju?

Poslovna konferencija o integrisanom izveštavanju

Integrisano izveštavanje (IR) Više informacija o temi Šta je IR i zašto je važno?

Inspirišite se

Dobijte inspiraciju i nove ideje iz potencijala vrhunskih predavača

Upoznajte nove ljude

Upoznajte učesnike iz regiona jugoistočne Evrope koji će biti prisutni na ovoj Konferenciji

Najsavremeniji uvidi

U potpunosti se uključite u otkrivanje i primenu prave prirode integrisanog izveštavanja.

Međunarodni događaj

Budite deo renomiranog međunarodnog događaja.

Ugledni svetski predavači

Govornici koji imaju iskustvo i znanje u izgradnji i održavanju uspešnog poslovanja.

Doprinosi učesnika

Postavite pitanja i nedoumice predavačima kroz panel koji će sadržati pitanja i odgovore.

Hotel Crystal

Internacionalnih brigada 9, Beograd, Srbija

8. april 2020.

09:00 – 17:00h

Ograničen broj učesnika

Požurite i obezbedite sebi mesto

Besplatan ručak i osveženja

Nemojte propustiti

Agenda

Poslovna konferencija o integrisanom izveštavanju:
Usklađivanje kroz kreiranje vrednosti

Integrisano izveštavanje (IR) predstavlja jedan od najnovijih inovativnih pristupa korporativnom izveštavanju. Jedna od važnih, ponekad potcenjenih implikacija ove ideje je da se IR ne odnosi samo na sastavljanje izveštaja menadžmenta. Integrisani izveštaj je rezultat putovanja stvaranja vrednosti koje započinje integrisanim razmišljanjem, koje aktivno razmatra organizaciju odnosa između različitih operativnih i funkcionalnih jedinica i „višestrukog kapitala“ koje organizacija koristi ili utiče na njih.

Iz dobrog razloga, mala i srednja preduzeća se često žale da su previše zauzeta da bi čak i razmatrala integrisano izveštavanje. Ali, premalo razmišljanja o budućoj strategiji, znači da će se životni vek MSP-a možda već danas jednostavno završiti. Integrisano izveštavanje može pomoći da se osigura rast i razvoj malih i srednjih preduzeća na način koji može imati pozitivan uticaj na sve činioce: ekonomske, društvene i ekološke. Putovanje uz integrisano izveštavanja, s pravom mapom puta, ne mora biti teško.

Komitet za profesionalne računovođe u poslovnoj sferi (PAIB) izdao je novu Međunarodnu smernicu dobre prakse, koja ističe područja gde praktična primena postojećih standarda i okvira interne kontrole u mnogim firmama često ne uspeva. Nova uputstva će pomoći profesionalnim računovođama u poslovnoj sferi dok rade sa svojim firmama da kontinuirano procenjuju i poboljšavaju unutrašnju kontrolu i obezbede da ona bude integrisani deo sistema upravljanja i upravljanja rizikom u firmi. Bolje integrisane interne kontrole mogu uštedeti vreme i novac firme, istovremeno pomažući stvaranje i očuvanje vrednosti.

Savremena dinamična funkcija korporativnog kontrolinga i menadžment kontrolni sistemi kao i sistemi internih kontrola značajno doprinose kreiranju sistema integrisanog izveštavanja. Veoma je značajna uloga koju igraju korporativni kontrolori u unapređenju dizajna i implementacije integrisanog izveštavanja u praksi. Sistemi menadžment kontrole i kontrolori mogu značajno doprineti ukupnom dizajnu procesa uvođenja integrisanog izveštavanja u organizaciji sa tehničkog i inovativnog nivoa.

Novi izazov društveno odgovornog poslovanja (CSR) je kako biti odgovorniji prema stejkholderima. Odgovornost je obaveza pružanja informacija stejkholderima i usko su povezane sa pojmovima društvene odgovornosti firme. Cilj računovodstva održivosti je priprema dokumentacije o interakcijama organizacija sa društvom i prirodnom sredinom. Računovodstvo održivosti je okvir koji se može koristiti za odražavanje ekonomskog, društvenog i uticaja na životnu sredinu i njihove povezanosti. U praksi je, međutim, teško sastaviti politike koje istovremeno promovišu ekonomske, ekološke i socijalne ciljeve.

Stvarna korporativna društvena odgovornost i kvalitetno javno odgovorno korporativno upravljanje su bitni gradivni elementi uverljivog integrisanog izveštavanja. Aspekti visoke profesionalne etike su osnov kontinuiranog procesa unapređenja kvaliteta korporativne društvene odgovornosti i korporativnog upravljanja. Osnov za to je visok stepen stvarnog uveravanja ključnih zainteresovanih u realne performanse u ovoj sferi.

Pravilne i adekvatne metode procene su čvrst temelj korporativnog restrukturiranja kako za potrebe spajanja, tako i preuzimanja. U savremenoj praksi dostupno je nekoliko metoda vrednovanja u zavisnosti od industrije kompanije i njenih karakteristika (npr. startup ili etablirana kompanija) i preferencija i ekspertize analize. Fokusiraćemo se na glavne metode vrednovanja. Ove metode su klasifikovane u četiri kategorije zasnovane na dve dimenzije. Prva dimenzija razlikuje direktne (ili apsolutne) metode procene i indirektne (ili relativne) metode procene. Druga dimenzija razdvaja modele koji se oslanjaju na novčane tokove od modela koji se oslanjaju na druge finansijske varijable, kao što su prodaja (prihodi), zarada ili knjigovodstvena vrednost.

Dinamičko procenjivanje vrednosti firme i procesa njenog kontinuiranog kreiranja je početak i cilj kvalitetnog integrisanog izveštavanja. Procena nije samo pregled ciljeva, želja već realno uveravanja postojećih i potencijalnih investitora da firma koja integrisano razmišlja i izveštava poseduje obećavajući rastući potencijal vrednosti.

Evropska komisija objavila je nove regulatorne tehničke standarde koji se posebno odnose na kreditne i finansijske institucije, uključujući institucije za e-novac, platne institucije, investicione kompanije, alternativne investicione fondove. Novi standardi preciziraju „dodatne mere“ u pogledu predstavništva relevantnih institucija i predstavništva u većinskom vlasništvu koji posluju van EEA. Tamo gde lokalni zakon ne dozvoljava sprovođenje politika i postupaka na nivou grupe radi efikasnog suzbijanja rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, oni će morati da preduzmu „dodatne mere“ srazmerne nivou rizika i, u najgorem slučaju, da prestanu sa poslovanjem.

Saradnja i izgradnja kapaciteta i institucionalne infrastrukture za suzbijanje pranja novca i borbu protiv terorizma i organizovanog kriminala je veoma značajna u Jugoistočnoj Evropi. Intenziviranje aktivnosti i regionalne saradnje u okviru institucije UN i EU će biti visoko usmereno da pitanje kriterija, dizajna, značaja, efektivnosti, supstancijalnosti, saradnje i partnerskih odnosa, na bazi sticanja pozitivnih iskustava i kontinuiranog unapređenja najboljih praksi.

Nova generacija ERP-a zasnivaće se na tehnologiji u nastajanju. Omogućavanje tehnologije će se preusmeriti na ključne podatke i iz podataka na raspoložive informacije. Potrebne su nove veštine zasnovane na korporativnoj digitalnoj tehnologiji. Transformacija radne snage biće usmerena na slobodu sa uticajem mobilnih tehnologija. Nova konfiguracija ERP-a koja kuca na korporativna vrata zahteva značajna ulaganja. Budući ERP biće sa pojednostavljenim jezgrom, kolektivnom inteligencijom i težnjom za digitalnim, zasnovanom na ERP inovacijama.

Izvor informacija o održivim finansijama preduzeća (SCF) je integrisano izveštavanje zasnovano na ERP IT-u. Završni panel SCF će se fokusirati na pristup sa višestrukim atributima. Sadrži i reintegraciju finansijskih, socijalnih i ekoloških elemenata koji su međusobno povezani okvirom integrisanog izveštavanja (IR).

Integrisano izveštavanje je novi okvir izveštavanja. Prostire se van tradicionalnog korporativnog izveštavanja. Fokusira se na dugoročno stvaranje vrednosti u smislu finansijskog, ljudskog, intelektualnog, društvenog i prirodnog kapitala. Međunarodno veće za integrisano izveštavanje (IIRC) i EFAA podržavaju uvođenje i razvoj integrisanog izveštavanja. EU i globalno sada su u „fazi proboja“ ka ubrzanom prihvatanju integrisanog izveštavanja. Efekti kvalitetnog integrisanog izveštavanja biće sagledani na nivou mikro firme, privlačenjem spoljnih investitora preko berzi ili direktno.

Predavači

Poslovna konferencija o integrisanom izveštavanju:
Usklađivanje kroz kreiranje vrednosti

PAUL THOMPSON

Direktor, European Federation for
Accountants and Auditors for SMEs (EFAA)

RICHARD PARLOUR

Direktor, Financial Markets Law International

SANDRA JANKOVIĆ

Redovni profesor, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija

BRANKO Ž. LJUTIĆ

Partner - vlasnik, Sante Fe Associates International - SFAI Montenegro

BRANKO VASILJEVIĆ

Redovni profesor,
Fakultet političkih nauka Beograd

BRANISLAV VESELINOVIĆ

Sudski ekspert, Emeritus profesor

DRAGOMIR ĐORĐEVIĆ

Sudski ekspert, Emeritus profesor

VESELIN PEROVIĆ

Redovni profesor kontrolinga,
Univerzitet u Novom Sadu

IVANA B. LJUTIĆ

Docent,
Beogradska bankarska akademija

MILAN RADULOVIĆ

dipl. pravnik, dipl. ing. bezbednosti

Imate pitanja?

Poslovna konferencija o integrisanom izveštavanju

Kako da se prijavim za događaj?
Prijave za Poslovnu konferenciju o integrisanom izveštavanju primaju se isključivo putem zvaničnog veb sajta Konferencije. Ukoliko prijavljujete više učesnika iz iste firme, potrebno je za svakoga pojedinačno popuniti prijavu.
Ukoliko ste polaznik iz Srbije uplatu možete izvršiti na dva načina. Nakon prijave za Konferenciju dobićete email sa potvrdom prijema prijave. U njoj se u delu Uputsvo za plaćanje nalaze instrukcije za uplatu ukoliko plaćate nalogom za uplatu. Ukoliko želite da platite Visa ili MasteCard platnom karticom, izaberite taj način plaćanja u prijavi, a u emailu ćete dobiti detaljne instrukcije kako da obavite online plaćanje.
 • Članovima odbora direktora
 • Glavnim menadžerima revizije i glavnim revizorima
 • Internim revizorima
 • Članovima revizorskog odbora
 • Menadžerima rizika
 • Finansijskim menadžerima
 • Potpredsednicima za finansije
 • Potpredsednicima
 • Menadžerima i direktorima
 • Izvršnim direktorima
 • Vođama timova
 • Glavnim menadžerima
 • Rukovodiocima službi za suzbijanja pranja novca
 • Rukovodiocima metodologija revizije
 • Istraživačima prevara i zloupotreba
 • Stručnjacima za prevenciju prevara
 • Stručnjacima za praćenje korporativnog upravljanja, usaglašenosti i menadžment rizika
 • Stručnjacima za korporativnu bezbednost i unutrašnje istrage
 • Da biste učestvovali na Poslovnoj konferenciji o integrisanom izveštavanju nije Vam potrebno prethodno predznanje niti priprema. Neophodne materijale dobićete na samoj Konferenciji. Od Vas se očekuje dobro raspoloženje, motivacija i spremnost da od uglednih svetskih predavača dobijete najnovija saznanja o ovoj, veoma aktuelnoj, temi.
  Koji tip kotizacije da odaberem
  Učesnicima Konferencije omogućili smo da u zavisnosti od njihovih potreba odaberu jedan od tri paketa:
  • Ukoliko želite učešće na konferenciji, kafe pauze, ručak i sertifikat za Vas je Standard paket.
  • Ukoliko želite učešće na konferenciji, kafe pauze, ručak, sertifikat i paket knjiga za Vas je Premium paket.
  • Ukoliko želite učešće na konferenciji, kafe pauze, ručak, sertifikat, paket knjiga i eksluzivnu večeru sa predavačima za Vas je VIP paket.
  S obzirom da je Konferencija međunarodna, očekuje se i veliki broj učesnika iz inostranstva. Kada popunite prijavu sa podacima učesnika, dobićete devizni predračun sa instrukcijama za uplatu. Uplatu iz inostranstva je moguće izvršiti isključivo putem doznake preko poslovne banke.
  Na osnovu dogovora sa kolegama iz hotela Crystal, učesnici Konferencije mogu direktno rezervisati smeštaj po posebnim, korporativnim, cenama. Kontaktirajte hotel, +381 11 715 10 00 i naznačite da dolazite na Poslovnu konferenciju o integrisanom izveštavanju.
  Poslovnoj konferenciji o integrisanom izveštavanju se održava u hotelu Crystal, Internacionalnih brigada 9, Beograd, Srbija.

  Organizatori

  Partneri i sponzori

  Kotizacije

  Standard

  250€

  cene su bez pdv-a, plaćanje u dinarima

  • Učešće na konferenciji
  • Kafe pauza
  • Ručak
  • Sertifikat
  • Komplet stručnih knjiga
  • Istaknuta mesta za sedenje (prvi red)
  • Svečana večera sa predavačima
  Prijavite se

  Premium

  350€

  cene su bez pdv-a, plaćanje u dinarima

  • Učešće na konferenciji
  • Kafe pauza
  • Ručak
  • Sertifikat
  • Komplet stručnih knjiga
  • Istaknuta mesta za sedenje (prvi red)
  • Svečana večera sa predavačima
  Prijavite se

  VIP

  500€

  cene su bez pdv-a, plaćanje u dinarima

  • Učešće na konferenciji
  • Kafe pauza
  • Ručak
  • Sertifikat
  • Komplet stručnih knjiga
  • Istaknuta mesta za sedenje (prvi red)
  • Svečana večera sa predavačima
  Prijavite se

  Lokacija

  Hotel Crystal, Internacionalnih brigada 9, Beograd, Srbija