0,00 din  ( 0 )

Korpa

Vaša korpa je prazna

Ubacite u korpu proizvode na sledeći način:
1. Pronađite proizvod koji želite koristeći pretragu ili listanjem kategorija proizvoda
2. Kada nađete proizvod koji vas zanima, kliknite na dugme "Dodaj u korpu"

Lista želja         

Prijavljivanje

Molimo unesite vaš E-mail i Lozinku.

Zaboravljena lozinka...

PRIJAVLJENI STE KAO

Ime i prezime:

Email adresa:

Kontakt telefon:

Aktivni korisnik od: 01.01.1970.

ANALIZA ISPLATIVOSTI INVESTICIONIH PROJEKATA

3.520,00 Din.

   0 Komentar/a Napiši komentar

JEDNOM REČJU – NEIZOSTAVNA I NEZABORAVNA KNJIGA ZA SVAKOG INVESTITORA I FINANSIJERA!

Knjiga obrađuje jednu izuzetetno atraktivnu problematiku metodologije za finansijsku evaluaciju projekata, koja prati dinamiku globalnih dešavanja u oblasti vrednovanja projekata u različitim industrijskim granama.  Izučavajući aktuelnosti u ovoj oblasti, autori na bazi kritičkog stava ukazuju na domete preovlađujućih metoda za finansijsku evaluaciju projekata, i predlažu odgovarajuća rešenja za njihovo unapređenje. Dalje, dovode u vezu metode za istraživanje tržišta i metode za vrednovanje projekata u procesu selekcije projekata i na ovaj način pružaju korisne preporuke donosiocima odluka koje metode koristiti kod različitih tipova projekata. Takođe, važan doprinos knjige je u navođenju konkretnih primera finansijske evaluacije projekata koje finansiraju poslovne banake (investicioni krediti i projektna finansiranja), i obrazovnih i infrastrukturnih projekata predmet javno-privatnih partnerstava.

Poznato je da je Srbija privreda u tranziciji, koja u značajnoj meri pati od investicione kratkovidosti uslovljene niskim stepenom efektivnosti prethodno implementiranih projekata. U takvim okolnostima uočava se potreba za prihvatanjem najbolje kombinacije metoda za finansijsku evaluaciju projekata.

Za razliku od konvencionalnog pristupa, koji teži skraćivanju faze konceptualizacije projekta i što bržem započinjanju faze izvršenja projekta, danas se, pre započinjanja realizacije projekta zahteva priprema svih neophodnih analiza. Srce projektne dokumentacije, koja će biti osnova za realizaciju projekta, čini studija izvodljivosti projekta, a u okviru nje studija finansijske izvodljivosti projekta.

Studija finansijske izvodljivosti projekta treba da pomogne investitoru u donošenju odluke u vezi investiranja novca u konkretni projekat. Ideja je da se na bazi projektovanih novčanih tokova projekta izračuna vrednost odabranih investicionih pokazatelja i da se, na bazi jasnih i/ili subjektivnih investicionih kriterijuma, interpretira dobijena vrednost projekta. Navedeni postupak spada u domen metodologije za finansijsku evaluaciju projekata.

Knjiga je strukturirana u osam povezanih celina.
Prvi deo ima za cilj da pruži konceptualno razjašnjenje osnovnih pojmova. Ideja je da se napravi distinkcija između redovnih i projektnih aktivnosti u okviru preduzeća, kako bi se utvrdile specifičnosti upravljanja novim poduhvatima, odnosno projektima. Težište je na definiciji projekta, klasifikaciji projekata po različitim kriterijumima i elaboraciji pojma životnog ciklusa projekta. Drugi deo će imati naglasak na fazi izvodljivosti projekta, i, još preciznije, na fazi finansijske izvodljivosti projekta. Studija finansijske izvodljivosti projekta će se posmatrati kroz tri bitne celine. To su: tehnički deo, ekonomski deo i finansijski deo. Treći i četvrti deo će se baviti analizom metoda za finansijsku evaluaciju projekata. Ove metode se dele u tri grupe: tradicionalne statičke, tradicionalne dinamičke i savremene. Tradicionalne statičke metode su: računovodstvena stopa prinosa i period povraćaja. Tradicionalne dinamičke metode su: neto sadašnja vrednost, interna stopa prinosa, indeks rentabiliteta i diskontovani period povraćaja. Peti deo će se baviti komparacijom svih navedenih metoda za finansijsku evaluaciju projekata, pri čemu će se prezentovati studije slučajeva iz prakse u vezi primene pojedinačnih metoda finansijske evaluacije projekata, kao i specifičnosti primene ovih metoda kod različitih tipova projekata. Šesti deo će pokušati da osvetli veze koje postoje između metoda analitičkog marketinga i metoda finansijske evaluacije projekata. U sedmom delu knjige, biće analizirano projektno finansiranje sa aspekta najznačajnijih kreditora na domaćem i inostranom tržištu - poslovnih banaka. U osmom delu, biće prikazane mogućnosti finansiranja infrastrukturnih projekata od strane javnog sektora, kao i moguća partnerstava javnog i privatnog sektora u realizaciji kapitalnih javnih investicija.

Poseban doprinos knjige se ogleda u praktičnoj primeni teorijskih saznanja iz oblasti vrednovanja projekata na:
• korišćenje Microsoft Office - Excel alata u svrhu donošenja odluka o isplativosti projekata,
• donošenje odluka o odobravanju investicionog kredita i kredita za projektno finansiranje, iz perspektive domaćih i inostranih kreditora,
• realizaciju projekata javno-privatnog partnerstva u oblasti obrazovanja i infrastrukture.


Izvodi iz recenzija

“Ova knjiga ima izuzetan značaj za domaću stručnu javnost jer po prvi put praktično prilazi fenomenu finansijske evaluacije projekata i dovodi u vezu metode za istraživanje tržišta, kako bi se utvrdile zakonitosti koje važe za najveći broj ili čak sve projekte, odosno pruža korisne preporuke donosiocima odluka koje metode koristiti kod različitih tipova projekata.”
- prof. dr Dragan Đuričin

“Izučavajući primenu teorijskih saznanja iz oblasti vrednovanja projekata korišćenjem Microsoft Office – Excel alata u svrhu donošenja konkretnih odluka o isplativosti projekta, knjiga je izuzetno korisna i interesantna za širi krug čitalaca, a posebno za donosioce odluka same kompanije, finansijske institucije i državu.”
- prof. dr Stevo Janošević

“Posebna vrednost knjige je u izuzetno jasnom isticalju koji tip finansiranja je primereniji za dalji razvoj kompanije – investicioni kredit ili projektno finansiranje, odnosno dalji razvoj obrazovanja i infrastrukturnih projekata u zemlji kroz formu javno-privatnog partnerstva.”
- prof. dr Snežana Popovčić-Avrić


Mišljenje onih koji su pročitali knjigu

“Sve pohvale, knjiga je vrlo zanimljiva i praktična. Svaka čast na tome da su obrađene i teme kao što su višestruke neuronske mreže, prilozi su jako interesatni,  koristi se  Excel u primerimima. Sve u svemu vrlo uspeo rad.”
- Dr Milan Negovanović, Privredni savetnik Beograd

“Knjiga "Analiza isplativosti investicionih projekata" daje sveobuhvatan prikaz savremenih metoda za evaluaciju investicionih projekata. Autori su zaronili u kompleksnu oblast ključnu za tekuće ponašanje tržišnih učesnika i izašli sa knjigom koja na jednom mestu na jasan i razumljiv način opisuje sve korake u procesu selekcije projekata, uključujući i do sada manje analizirana javno-privatna partnerstva. Poseban kvalitet knjige predstavlja veliki broj praktičnih primera koji zainteresovanim čitaocima omogućavaju lakše razumevanje složenih tema. Svojim sadržajem i stilom predstavlja značajan doprinos razvoju investicione analize u Srbiji, kao koristan i aktuelan izvor osnovnih pojmova i metoda za svakoga ko se interesuje za ovu oblast.”
- Dr Milan Nedeljković, glavni ekonomista Narodne banke Srbije


Kratak sadržaj

Uvodne napomene

1. Pojam i karakteristike projekata
2. Studija izvodljivosti projekta
3. Tradicionalne metode vrednovanja projekata
4. Savremene metode vrednovanja projekata
5. Komparativna analiza metoda za vrednovanje projekata
6. Analitički marketing i vrednova nje projekata
7. Projektno finansiranje
8. Javno-privatna partnerstva

Zaključne napomene
Skraćenice
Literatura
PriloziDRAGAN LONČAR je diplomirao na Ekonomskom fakultetu 2001. godine. Iste godine od strane Rektorata Univerziteta u Beogradu proglašen za studenta generacije Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Kao stipendista Shell Centenary Scholarship Fund, 2003. godine završio magistarske studije iz oblasti menadžmenta na University of Cambridge (Judge Business School) u Velikoj Britaniji. Doktorirao 2007. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Kao stipendista Fulbright Foundation, 2009. godine završio postdoktorske istraživačke studije, iz oblasti finansijskog menadžmenta, na University of Chicago (Booth Business School). Položio sva tri ispita na CFA (Chartered Financial Analyst)  programu i nosilac prestižne CFA licence. Vanredni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu na predmetima Upravljanje projektima i Strategijski menadžment na osnovnim studijama, Poslovna strategija  i Poslovna analiza i biznis plan na master studijama i Metodologija naučnog istraživanja na doktorskim studijama. Prodekan za saradnju sa privredom Ekonomskog fakulteta u mandatnom periodu 2015-2018. Profesor po pozivu Texas A&M University na predmetu Financial Management na MBA programu i Ekonomskog fakulteta u Skoplju na master nivou (predmeti Strategijski menadžment i Upravljanje projektima

LIDIJA BARJAKTAROVIĆ je vanredni profesor iz oblasti finansija i bankarstva na Univerzitetu Singidunum (od oktobra 2008. godine). Rukovodilac je master studijskih programa Poslovna ekonomija i Menadžment javnog sektora. Profesor je po pozivu Lincoln University Oakland, California i FH Krems University of Applied Sciences Austria.Pre toga, imala je uspešnu desetogodišnju bankarsku karijeru, koju je započela u Jugobanci a.d. Beograd, nastavila je u Societe General Yugoslav bank a.d. Beograd, da bi u Raiffeisen bank a.d. Beograd bila promovisana u Direktora Regionalne Filijale Centralna Srbija. 2005. godine prelazi u Erste bank a.d. Novi Sad na poziciju Direktora Sektora za poslove sa stanovništvom. Krajem 2007. godine Erste grupa je imenuje za člana Corporate Board-a i Corporate Working Group-a na nivou Erste holdinga. Učestvovala je u različitim obukama, radnim grupama i skupovima od kojih posebno izdvaja: black belt six sigma manager-a, vođa tima za transformaciju najpre sektora za poslove sa stanovništvom i sektora za poslove sa pravnim licima u Erste bank a.d. Novi Sad. U toku višegodišnjeg rada u bankarstvu objavila sam više stručnih i naučnih radova, od kojih su zapaženiji iz oblasti projektnog finansiranja u Srbiji. Dr Lidija Barjaktarović je član programskog i organizacionog odbora Foruma finansijskih direktora Republike Srbije.

RENATA PINDŽO
je docent na Fakultetu za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA) u Beogradu gde predaje Upravljanje investicijama i Investiciono odlučivanje. Od jula 2012. godine obavlja poslove pomoćnika ministra u Ministarstvu finansija i privrede, zadužena za Sektor turizma. Pre toga, četiri godine bila je angažovana kao pomoćnik ministra u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja. Dosadašnje iskustvo obuhvata i više od 13 godina aktivnog angažovanja na poslovima menadžment konsaltinga i finansijskog savetovanja. Kao dugogodišnji rukovodilac u Sektoru za finansijski konsalting Deloitte-a, sarađivala je sa vodećim preduzećima iz različitih privrednih grana: trgovine, agrobiznisa, prehrambene industrije, farmaceutske industrije, metalske industrije. i dr. Pored toga, kao konsultant bila je angažovana na pružanju kompletne savetodavne pomoći pri transakcijama (merdžeri i akvizicije, privatizacija) klijentima iz privatnog i javnog sektora, na određivanju strategija razvoja preduzeća različitih delatnosti, na utvrđivanju i razvoju poslovnih procedura. U Ekonomskom institutu je, pored ostalog, bila angažovana na poslovima istraživanja i analiziranja tržišta. Takođe, sarađivala je sa brojnim međunarodnim institucijama (USAID, EAR, DIFID i GTZ) na složenim projektima restrukturiranja srpske ekonomije. Autor je više naučnih i stručnih radova.

NAPIŠI KOMENTAR
Ocena:     
1